«یوسف زلیخا» نخستین نهاد همسریابی در تاجکستان
«یوسف زلیخا» نخستین نهاد همسریابی در تاجکستان
رادیو آزادی افغانستان- در تاجکستان، کشوری که تصمیم ازدواج و انتخاب همسر بطور سنتی آن توسط خانواده ها صورت می گیرد، حتی با فکر و اندیشهء همسریابی توسط افراد بیگانه، با بدبینی بر خورد می شود.
 
اما با وصف همهء موانع یک شرکت جوان موفقیت اش را در نخستین نهاد همسریابی در تاجکستان یافته است. 
 
زمانیکه شهرت ایوموف (Shuhrat Ayomov) تصمیم گرفت یک شرکت جفت یابی ورشکسته را دوباره احیا کند، در کشور سنتی تاجکستان به تاجک ها چیزی را داد که در مورد آن تبصره کنند.
 
در شهر شمالی خجند مردم با ازدواج های که تصمیم و انتخاب در آن توسط فامیل ها صورت می گیرد، بیگانه نیستند، اما اینکه انتخاب همسر آینده شان توسط افراد کاملاً بیگانه صورت گیرد، برای شان عمیقاً قابل درک نبود.
 
اما شش ماه کار پیگیرانهء شهرت ایوموف بالاخره نتیجهء خودش را داد و شرکت جفت یابی «یوسف زلیخا» بیش از 200 درخواست یافتن همسر را از زنان و مردان دریافت کرد.

«یوسف زلیخا» نخستین نهاد همسریابی در تاجکستان
فردوس و نگاره نخستین دوتنی اند که از طریق شرکت «یوسف زلیخا» با هم معرفی شده و درست یک هفته بعد از تنظیم نخستین ملاقات توسط این شرکت با هم عروسی کردند.
نگاره که تنها با یک کودک از ازدواج قبلش زنده گی و کار می کرد، برای یافتن همسر وقت نداشت و اینک به کمک شرکت «یوسف زلیخا» جفت دلخواهش را یافته است، در صحبت با رادیو آزادی می گوید:
کسانی که از هم جدا شده اند و در سنین 30 تا 40  قرار داشته، می خواهند تشکیل خانواده دهند، مشتریان اصلی شرکت «یوسف زلیخا» اند.
 
شرکت «یوسف زلیخا» با اخذ 5 دالر امریکایی خدمات همسر یابی را انجام می دهد و در صورتیکه رابطه ایجاد شده، به ازدواج بیانجامد، شرکت «یوسف زلیخا» کمیشن خودرا می گیرد.
 
شهرت ایوموف (Shuhrat Ayomov) با اظهار اینکه سوابق در خواست کننده ها به دقت مورد بررسی قرار داده شده و ارایه اسناد صحی و تصدیق حالت مدنی یک امر حتمی است، می گوید:
در حالیکه شهر خجند در مورد قصهء عشق فردوس و نگاره تبصره می کند، شهرت ایوموف می گوید، با شهری شدن بیشتر تاجک ها، روابط سنتی اجتماعی و فامیلی آن ها نیز ضعیف تر می شود و دیری نخواهد گذشت که خدمات همسر یابی به سرتاسر تاجکستان توسعه یابد.
 

«یوسف زلیخا» نخستین نهاد همسریابی در تاجکستان

الاحد 21 يوليوز 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى