گوشه ای از درگیریهای گسترده بین مردم اهل سنت چابهار و نیروهای حکومتی+فیلم


گوشه ای از درگیریهای گسترده روز دوشنبه 31 شهریور 1393 بین مردم اهل سنت چابهار و نیروهای سرکوبگر حکومتی ایران در این شهر.
الاربعاء 24 سبتمبر 2014
           

چهره ها | ادیان و عقاید