گفتگو

بیانیه تاسیس مرکز "مشداخ" الثقافی

کانون فرهنگی "مشداخ" تشکلی است مدنی و آزاد که امکان عضویت در آن برای همه آزاداندیشان و علاقمندان به فرهنگ غنی مردم عرب در آنچه را که به جغرافیای "ایران" معروف است، فراهم می‌باشد. ما بدور از هرگونه گرایش نژادپرستانه و فرقه‌گرایانه معتقدیم فرهنگ انسانی به تعداد انسانهای روی زمین متنوع و قابل احترام می‌باشد و تکثر فرهنگی را جزیی از خصوصیات مثبت انسانی برای پیشرفت، توسعه و رسیدن به سعادت بشری می‌دانیم.

گفتگو با ناصر فکوهی: ضرورت مطالعات قوم شناسی در ایران-قاسم منصور آل کثیر

در دوره رضا شاه که نخستین دولت ملی ایجاد می شود، الگوی اروپایی برای این انسجام انتخاب می شود یه ویژه الگوی فرانسوی مبتنی بر حداکثر دخالت برای یک رنگ کردن سطح محلی با سطح ملی: مردم ناچار می شوند زبان،

تعدادی از زندانیان سیاسی عرب اهوازی به زندان و اعدام محکوم شدند

چندی پیش سازمان دیده بان حقوق بشر وسازمان عفو بین الملل هرکدام با انتشار بیانیه های جداگانه ای خواستار محاکمه عادلانه برای این زندانیان شده بودند. تعدادی از زندانیان عرب اهوازی پس از تحمل یک سال
1 ... « 3 4 5 6