گفتگو

گفتگو با ناصر فکوهی: ضرورت مطالعات قوم شناسی در ایران-قاسم منصور آل کثیر

در دوره رضا شاه که نخستین دولت ملی ایجاد می شود، الگوی اروپایی برای این انسجام انتخاب می شود یه ویژه الگوی فرانسوی مبتنی بر حداکثر دخالت برای یک رنگ کردن سطح محلی با سطح ملی: مردم ناچار می شوند زبان،

تعدادی از زندانیان سیاسی عرب اهوازی به زندان و اعدام محکوم شدند

چندی پیش سازمان دیده بان حقوق بشر وسازمان عفو بین الملل هرکدام با انتشار بیانیه های جداگانه ای خواستار محاکمه عادلانه برای این زندانیان شده بودند. تعدادی از زندانیان عرب اهوازی پس از تحمل یک سال
1 ... « 3 4 5 6