گزارش ویدیویی "کودکان بيشترين تعداد قربانيان بحران سوريه"


صدای امریکا- با ادامه بحران سوريه، کودکان بيشترين تعداد قربانيان را تشکيل می دهند. بر اساس آمار های بين المللی از سال گذشته تا کنون شمار کودکان قربانی در سوريه، بيش از دو برابر شده است. گزارش از پروانه هدايت.
الخميس 10 أبريل 2014
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى