کیم کاراشیان مانکن، خواننده و سلبرتی مشهور در دوبى
کیم کاراشیان مانکن، خواننده و سلبرتی مشهور در دوبى
کیم کاراشیان مانکن، خواننده و سلبرتی مشهور از روز پنج شنبه هفته گذشته برای انجام یک سفر تبلیغاتی به همراه مادرش به شهر دوبی رفته است روز گذشته وی با حضور در یک مرکز خرید به ناگاه به یک مغازه برقع فروشی(چادر روبنده دار) مراجعه کرد و به همراه

مادرش ضمن خرید یک جفت برقع با حجاب در شهر به قدم زدن پرداختند.

کیم کاراشیان مانکن، خواننده و سلبرتی مشهور در دوبى
عده ای از فعالان حقوق زنان به جهت اینکه این کار کیم کارداشیان را تبلیغ باری پوشیدن برقع میدانند از این کار او انتقاد کرده اند ولی خود کیم کارداشیان میگوید تنها محض تنوع و به احترام سنن کشوری که میزبانش بوده این لباس را به تن کرده است.

السبت 14 أبريل 2012
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه