کمپین ملی سعودی ۵۵۶ بسته‌ی غذایی میان خانواده‌های سوری در اردن توزیع کرد
کمپین ملی سعودی ۵۵۶ بسته‌ی غذایی میان ۵۱۷ خانواده‌ی پناهجوی سوری در اردن توزیع کرد، کمپین در آغاز با تحقیقات میدانی نیازهای خانواده‌های پناهجو، و بیوه‌ها و یتیمان و بزرکسالان را سرشماری کرده و سپس با همگاری مؤسسه‌ی خیریه‌ی هاشمی در اردن و مؤسسه‌ی خیریه‌ی هاشم قطیشات در برآورده ساختن آن اقدامات کافی را انجام داد.
بگفته‌ی مدیر منطقه‌ی کمپین ملی سعودی آقای بدر السمحان هدف این کمپین از ارائه‌ی این خدمات تلاش برای فراهم کردن یک زندگی شرافتمندانه برای پناهجویان سوری بنابر سفارشات خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود است، و جا دارد از همه‌ی خیراندیشان و بویژه اوقاف صالح الراجحی و یوسف الراجحی در این زمینه قدردانی کرد.

منبع:خبرگزاری سعودی

الاثنين 16 ماي 2016
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه