چند تکنیک مهم برای حصول نان در ایران
چند تکنیک مهم برای حصول نان در ایران
 
برترین ها، برای حصول نان تکنیک های مختلفی وجود دارد که اجرای هر کدام بستگی به اعتماد به نفس شما دارد.

تکنیک اول
 
در بعضی نانوایی ها به تعداد تک تک آدم ها صف برای رسیدن به نون وجود دارد. یکی برای یک دانه ها، یکی برای دوتایی ها، یکی هم برای سه تایی ها. خوشبختانه برای اینکه کری خوانی پیش نیاید برای شش تایی ها و چهارتایی ها صف جدا نگذاشته اند. البته چون صف خانم ها هم جداست تعداد صف ها ماتریسی می شود و باید این تعداد صف را در هم ضرب کرد. در مجموع در این تکنیک بهتر است جوری در صف بایستید که تا لحظه آخر مشخص نشود در کدام صف ایستاده اید.
 
حتی می توانید اینجوری مثل رونالدینیو به یک طرف نگاه کنید و بعد یواشکی در لحظات آخر در آن صف دیگر که خلوت تر است خودتان را به شیوه اسمزی نفوذ بدهید.
 
تکنیک دوم
 
اگه در خانه تان بچه زیاد است، باید دسته جمعی ترانسفرشان کنید به نانوایی و آنها را توی صف های مختلف عین توزیع فیشر پخش کنید. البته اگر توی صف یک دانه کسی نبود، همه به ها می توانند درهمان صف عین جوجه های سیخ جوجه کباب پشت سر هم بایستند. فقط باید معلوم نشود با هم هستند وگرنه ممکن است به جای جوجه کباب به کباب کوبیده تبدیل بشوند.
 
تکنیک سوم
 
همان اول در حالی که سرتان را به نشانه تاسف تکان می دهید، با صدای بلندی خطاب به مخاطب فرضی و نامرئی داد بزنید: «آقای محترم لطفا صف رو رعایت کن» بعد کم کم در حالی که نیم کلاچ نیم کلاچ خودتون را جلوتر می برید همچنان از بی فرهنگی بعضی ها انتقاد کنید.
 
تکنیک چهارم
 
در لحظاتی که نان دارد تمام می شود صف موجودیت خودش را از دست می دهد و نوبت و حق تقدم با کسی است که دستش درازتر است. در این لحظات بهتر است روی پنجه پاها بایستید و در حالی که از دیگران به عنوان تکیه گاه استفاده می کنید با زاویه 45 درجه خودتان را به سمت شاطر پرتاب کنید. در این روش حواس تان باشد که آدم قلدری توی صف نباشد وگرنه به خاطر ضربه وارده شاید ناخواسته با زاویه 180 درجه روی زمین دراز بکشید.
 
تکنیک پنجم
 
اجرای این تکنیک دو نفره است. نفر اول توی صف می ایستد و به دیگران جملات قصاری راجع به فرهنگ گذشت و گذشته پر افتخار می گوید. بعد از چند ثانیه نفر دوم وارد می شود و تمارض می کند که حالش خوب نیست. از این حالت نفر اول با صدای بلند و رسایی به بقیه می گوید: «آقا اجازه بدین این بنده خدا زودتر نونشو بگیره حالش خوب نیست.»
 
تکنیک ششم
 
این تکنیک با استفاده از جنگ روانی علاقه به چیز مفت، در حالی که یک کاسه آش چند بار مصرف در دست تان گرفته اید، خودتان را یک عابر گذری بی نیاز از نان نشان بدهید و با خونسردی بگویید: «اون پایین آش مفتی می دن، حیف که داره تموم میشه.» ترجیحا از آش ها یا غذاهایی نام ببرید که با نان خورده نمی شوند.
 
تکنیک هفتم
 
با ظاهر متفاوت وارد صف شوید و لباس هایی بپوشید که در دیگران سمپات ایجاد می کند و بگویند: «آخِییی طفلی...» مثلا می توانید لباس دامادی بپوشید.
 
تکنیک هشتم
 
یک برگ کاغذ دست تان بگیرید که رویش نوشته من مبتلا به یک بیماری واگیردار هستم که از راه ایستادن توی صف هم منتقل می شود.
 
راستی در اجرای این تکنیک ها ممکن است به نان برسید ولی اگر احتیاط نکنید شاید از نان خوردن بیفتید.

الخميس 6 أبريل 2017
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى