چرا امریکا پادشاهی نمی شود ؟/ مهناز هدایتی
چرا امریکا پادشاهی نمی شود ؟/ مهناز هدایتی

دوست دارم امریکا پادشاهی بشود/

حالم از این تبلیغات مسموم هر 4 سال یکبار در آمریکا دگرگون می شود/

فریب مردم امریکا وفریب مجسمه ی گریان آزادی ممنوع است/

این میلیارد هزار ثانیه ها دقیقه ها ساعت ها روزها وماه ها را/

این هزار هزار میلیون دلار هزینه تبلیغانی را/

صرف گرسنگان خاموش در جهان کنید/

مجسمه آزادی دارد روبروی چشمانتان

چرا امریکا پادشاهی نمی شود ؟

دوست دارم امریکا پادشاهی بشود

دوست دارم امریکا مثل کشورهای دانمارک  سوئد

نروژانگلستان  مالزی ژاپن  کانادا عربستان سعودی پادشاهی بشود

دوست دارم امریکا مثل کشورهای اسپانیا قطر کویت استرالیا

 تایلند هلند امارات متحده عربی مراکش پادشاهی بشود

دوست دارم امریکا مثل تاریخ هزاران ساله شاهنشاهی

کوروش و داریوش ایران زمین  پادشاهی بشود

دوست ندارم هر 4 سال یکبار 4 ماه دل من

 برای گرسنگان  قاره آفریقا بیشتر بسوزد

 یا  دل من برای گرسنگان سومالی یا جنوب سودان

و یا تمامی قحطی زدگان دنیا  بیشتربسوزد که دارد می سوزد

 دوست ندارم 6000 تا 7000 هزار میلیون دلار

نه یک دلار نه صد دلار نه یک میلیون دلار

 بلکه 6000 هزار تا 7000 هزار میلیون دلار آخرین برآورد

هزینه تبلیغاتی سال 2012 صرف انتخاب یک رئیس جمهور

 در امریکا بشود

چرا وقتی تمام اختیارات در دست کنگره امریکا « سنا و مجلسین است

ورئیس جمهوردرامریکا حق دخالت در فرایند قانون گذاری

در امریکا را ندارد « من عاشق این سیاست هستم »

و نظارت نیز از طریق « مسئولان بلند پایه » صورت می گیرد

و حضور رئیس جمهور تنها در «مقام تشریفاتی » هست

ویا کمی کمترو یا کمی بیشتر شاید در حد یک رئیس جمهور تاریخ مصرف 4 ساله باشد

و مثل یک گل 4 ساله بی مصرف بعد از انقضای تاریخ مصرفش باید

درگلخانه بایگانی تاریخ بی افتد و خاک بخورد و بمیرد

و دوباره باز دوباره باز دوباره  با صرف

 هزینه های 8000 تا 9000 میلیون دلاری در امریکا در 4 سال بعد

یک رئیس جمهور جدید برای یک دوره 4 ساله دیگر بیاید

و تمام  وقت مردم امریکا را بگیرد

و تمام  وقت مردم دنیا را بگیرد

 و تمام معاهده ها محاسبه ها و تصمیم گیری های جهانی را

به عقب بی اندازد

و دنیا را 4 ماه  درهر4 سال یکبار سرکار بگذارد

به جای این همه میلیون میلیون هزار دلار خرج انتخاباتی در امریکا

که می شود میلیون ها امریکایی را هزینه بیمه درمانی شان را پرداخت

 و 1000 تا بیمارستان درامریکا ساخت یا  کمی کمتر یا کمی بیشتر

چرا امریکا پادشاهی نمی شود ؟

 چرا یک نفر را در امریکا به عنوان پادشاه یا ملکه تاج بر سرش

نمی گذارند و دائم العمر یا کمی بیشتر یا کمی کمتر

بر تخت شاهی اش نمی نشانند

حالا که کنگره  «تصمیم گیرنده نهایی » در امریکاست

و کنگره باید مجوز جنگ صادر کند

و کنگره باید مجوز صلح صادر کند

و نقش رئیس جمهوردر امریکا : فقط نوک انگشتش را به جوهر سیاه

آغشته کند و خواب آلوده روی کاغذهای سفارش شده کنگره بزند

پس چرا یکباره یک پادشاه تمام وقت و دانم العمر انتخاب نمی کنند

تا این همه مانع ازبرهم خوردن خواب زیبا و بی دغدغه

این رئیس جمهورهای بی مصرف بشوند

و رئیس جمهور تنها یک «آدمک کاغذی » چشم بسته باشد

برای هر 4 سال یکبار بیاید وخودش را نشان بدهد و برود

و خیابان ها را پر کند از عکس های تبلیغاتی

و تا چند ماه حتی باران های پائیزی هم نتواند عکس ها

و شعارهایشان را از روی خیابان ها بشوید و پاک کند

چرا امریکا پادشاهی نمی شود ؟

دوست دارم امریکا پادشاهی بشود

حالم از این تبلیغات مسموم هر 4 سال یکبار در آمریکا دگرگون می شود

فریب مردم امریکا وفریب مجسمه ی گریان آزادی ممنوع است

این میلیارد هزار ثانیه ها دقیقه ها ساعت ها روزها وماه ها را

این هزار هزار میلیون دلار هزینه تبلیغانی  را

صرف گرسنگان  خاموش در جهان کنید

مجسمه  آزادی دارد روبروی چشمانتان

 هزارهزار میلیون باراشک می ریزد

و هزارهزار میلیون  بار از گریه می میرد

«مجسمه آزادی دوست دارد امریکا پادشاهی بشود »

 

دارم فکر می کنم دارم فکر می کنم که امریکا یی ها
مثل ربات هایی هستند که هیچ عشق و احساس سیاسی ندارند
در انگلیس و اروپای سلطنتی و کشورهای سلطنتی مردم خوشحال هستند
برای تولد ملکه جشن می گیرند برای هر سال تولدش جشن می گیرند 
ملکه ازدواج کند جشن می گیرند ملکه یا پادشاه بچه دار شوند جشن می گیرند
و جشن می گیرند و تمام کشور غرق خوشحالی و عشق می شود
اما در امریکا مردم مثل ربات هستند بی عشق و بی احساس تاریخی
که هیچ تفکر و بار سیاسی تاریخی پشتوانه تاریخشان نیست
و رئیس جمهور برایشان مثل یک حباب تو خالی ست 
که امروز می آید و فردا می رود برای همیشه برای همیشه

مهناز هدایتی

مهرماه 1391 لندن

 

السبت 29 يونيو 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى