پیچیدن 1547 نسخه دارویی توسط درمانگاه های تخصصی سعودی در اردوگاه زعتری
درمانگاه های تخصصی سعودی در اردوگاه زعتری در اردن، در هفته گذشته 1547 نسخه دارویی برای پناهجویان سوری را دریافت كرده و پیچیده اند. دکتر حامد المفعلانی، مدیر پزشکی درمانگاه های تخصصی سعودی توضیح داد که داروخانه وابسته به درمانگاه تلاش کرده است تمام لوازم دارویی و درمانی پناهجویان را در حد توان و با توجه به توصیه های پزشک تامین نماید. همچنین دکتر بدر بن عبدالرحمن السمحان، مدیر منطقه ای کمپین ملی سعودی تاکید کرد که درمانگاه های تخصصی سعودی تمام تلاش خود را برای کار مستمر و موفق و ارائه خدمات در خور به پناهجویان سوری به کار گرفته اند، و از حمایت و پیگیری خادم الحرمین الشریفین، ولیعهد و نائب ولیعهد در این زمینه تقدیر و تشکر نمود. 

الاربعاء 23 مارس 2016
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه