پوليتيكس هوم:لرد كلارك: آيا رژيم ايران دارد از درون مي پاشد؟
پوليتيكس هوم:لرد كلارك: آيا رژيم ايران دارد از درون مي پاشد؟

رژيم ايران در ژوئن امسال براي انتخاب يك رئيس جمهور جديد انتخابات برگزار خواهد كرد.

يك چيز مسلم است و آن اينست كه محمود احمدي نژاد ديگر در صحن جهان ديده نخواهد شد. دوره دوم او به پايان مي رسد و ما بزودي يك مرد جديد را رئيس جمهور جمهوري اسلامي خواهيم ناميد. بسياري متحيرند يك رهبري ايران بدون وراجي هاي آتشين احمدي نژاد چه شكل خواهد بود. واقعيت اينست كه اگرچه نام عوض خواهد شد اعمال تغيير نخواهد كرد.
كانديداها نام نويسي كردند و توسط شوراي نگهبان رد شدند. ما اكنون يك گله كانديداي مشخص داريم كه وفاداراي شان به ولي فقيه (ارتجاع-م) نمي تواند زير سئوال برود. از فرمانده هان سابق سپاه پاسداران گرفته تا مذاكره كننده هاي اتمي، اين ليست افراد برجسته رژيم ايران است. واقعيت مانند هميشه اينست كه گرچه چهره عوض خواهد شد، سلسله مراتب رژيم تغييري نخواهد كرد. خامنه اي (رژيم-م) را رهبري مي كند و هيچ انتخابات قلابي آنرا هرگز تغيير نخواهد داد.
شوراي نگهبان، كه كانديداها را چك و بررسي مي كند، همچنان كنترل كامل را در دست دارد تا مطمئن شود كه تنها كانديداهاي پيرو در انتخابات شركت كنند. اما، گرچه اين انتخابات ساختگي و قلابي است، هر انتخاباتي در رژيم ديكتاتوري مانند ايران جناحهاي رقيب را بيرون مي آورد كه براي بدست آوردن قدرت مسابقه مي دهند. عواقب اين جنگ قدرت تأثير بزرگي بر رژيمي خواهد گذاشت كه تلاش مي كند از دسته بندي جلوگيري كند.
وقتيكه همه چيز خوب پيش مي رود رژيمي مانند رژيم ايران قدرتمند باقي مي ماند. رهبري با يك صدا و با يك هدف صحبت مي كند. اما، چيزها براي ولي فقيه رژيم خوب پيش نمي رود. متحد تهران رژيم اسد در سوريه در آستانه فروپاشي است و در داخل اقتصاد درب و داغان است. قيمت هاي نيازهاي اوليه بشدت بالا مي رود و مخالفت در ميان مردم گسترش مي يابد. اين انتخابات مي تواند عامل شتاب دهنده اي باشد كه اين را به يك نتيجه آتشين بيارود.
معلوم نيست كه آيا خامنه اي از يك كانديد آشكارانه حمايت كند، اما او نياز به سرپوش گذاشتن بر دسته بندي هاي پيوسته در حال افزايش را درك مي كند. او مطمئن خواهد شد كه مزدورانش آماده اند هرگونه اعتراضاتي را پس از انتخابات سركوب كنند. در هرحال بنظر مي رسد كه تعداد افراد مورد اعتماد خامنه اي كم مي شوند و او اكنون به تعداد كمتري براي انجام دستوراتش اعتماد مي كند. از آنجاييكه سخت سران همواره كمتر مي شوند، سخت سرها سخت سرتر مي شوند. بي شك اين روي اهداف سياست خارجي رژين تأثير خواهد گذاشت. آنها به حد حتي بيشتري با تحريمات اتمي مقابله خواهند كرد و به حمايت شان از تروريسم در منطقه افزايش خواهند داد.
خامنه اي بدرستي از تكرار قيام هاي پس از انتخابات رياست جمهوري 2009 وحشت دارد. اگرچه تصميم گيران برسر اينكه چه كسي را بر مسند قدرت قرار دهند كشمكش مي كنند. مردم ايران بدنبال تغييرات بسيار بزرگتري هستند. مردم ايران خوهان پايان رژيم مذهبي در تماميت آن هستند. جنبش اپوزيسيون در اندازه و قدرت افزايش مي يابد. بزرگترين گروه اپوزيسيون ايران سازمان مجاهدين خلق ايران (پي ام او آي) است. حمايت از مجاهدين خلق همانند آرمان آنها از يك ايران دمكراتيك و سكولار با برابري جنسي بيشتر مي شود.
اينطور تلقي شده كه آنها شبكه گسترده شان در داخل ايران را براي يك فشار عظيم براي تغيير باز سازماندهي مي كنند. برغم سركوب گسترده، شعارنويسي و پوسترها عليه رژيم و انتخابات نامشروعش - با شعارهايي مانند ”رأي ما سرنگوني است“ - در بسياري خيابانها و پل هاي اتوبانها در تهران و شهرهاي ديگر ظاهر شده اند.
در خارج ايران، نيز مقاومت شتاب مي گيرد. سال گذشته، تعداد 100000 ايراني از سراسر جهان در پاريس گردآمدند تا اين خواسته را منعكس كنند و حمايت شان را از مجاهدين خلق ايران نشان دهند، و رهبران سياسي از آمريكا، فرانسه، اروپا، و جهان مسلمان به آنها پوستند. گردهم آيي مشابهي امسال در 22 ژوئن برگزار خواهد شد، كه درآن ابعاد اين گردهم ايي از نظر حمايت سياسي و تعداد شركت كننده بيشتر خواهد بود.
چند ماه آينده مي تواند يك ايران جديد را شكل دهد. چهره متغير رژيم ممكنست تنها يك صورت جديد همان مار نباشد، بلكه يك رژيم جديد در تماميت آن باشد. مدت زيادي براي دريافتن آن نمانده است.
لرد كلارك از همپستد يك عضو مجلس اعيان و يك عضو برجسته كميته پارلماني بريتانيايي براي آزادي ايران (بي پي سي آي اف) است.
چهارشنبه 29 مه 2013 
منبع:همبستگی ملی


الاحد 2 يونيو 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى