يك كره شمالي ديگر درحال تكرار است


ما اين را قبلاً ديده‌ايم. توافقنامه اتمي رئيس‌جمهور اوباما با رژيم ايران به ميزان زيادي شبيه به توافقنامه مصيبت باري است كه ايالات متحده با رژيم كره شمالي منعقد كرد واشنگتن تايمز 29 ژوئن 2015   
  به قلم: اد رويس رئيس كميته امور خارجي كنگره و نماينده جمهوريخواه كنگره از كاليفرنيا  
در سال 1994 دولت ايالات متحده يك توافقنامه اتمي با كره شمالي امضاء نمود كه بنابه گفته رئيسجمهور وقت آقاي كلينتون اين توافقنامه ايالات متحده, شبه جزيره كره و بقيه جهان را امن تر خواهد كرد.  
    به ما گفته شد كه توافقنامه روي اعتماد متكي نيست بلكه در عوض آن بر يك برنامه راستي آزمايي سوار    است كه اين برنامه براي هميشه كره شمالي را از بهدست آوردن بمب اتمي محروم ميكند. آيا اكنون اين صدا آشنا نيست؟   
 متأسفانه توافقنامه كره شمالي داراي سوراخهايي بود كه شما ميتوانستيد از ميان آن يك موشك بالستيك شليك كنيد. توافقنامه برنامه اتمي كره شمالي را از بين نبرد  …  
 …  تاريخ در حال تكرار خودش ميباشد. با رسيدن ضربالاجل 30 ام ژوئن براي مذاكرات, بهنظر ميرسد كه دولت اوباما مايل است همان شكافهايي كه ما به كره شمالي داديم را به رژيم ايران واگذار كند .  
    آيتالله علي خامنهاي رهبر عالي اعلام كرده است كه كشور وي هيچگاه با بازرسيهاي ”در هر زمان و از هر كجا “ موافقت نخواهد كرد بهويژه از سايتهاي نظامي رژيمش. بدون داشتن تصويركاملي از برنامه اتمي رژيم ايران, و بدون توانايي كامل در بازرسي از اين سايتها,  ما فقط قادر به راستي آزمايي در تاريكي هستيم همانطور كه ما با كره شمالي بوديم…  
 … آنچه بهطور واقعي در رابطه با اين توافقنامه اتمي باعث شگفتي است اين است كه حتي اگر رژيم ايران تمامي    تعهداتش را انجام دهد, بعد از سالهاي كوتاهي ملاها از تمامي محدوديتها آزاد خواهند بود و دعاي خير جامعه بينالمللي را نيز براي برنامه اتمي خودشان خواهند داشت و همچنين ميلياردها دلار در دستانشان خواهد بود كه ميتوانند براي بيثبات كردن منطقه از آن استفاده كنند.  
 هنوز براي متوقف كردن رژيم ايران از دستيابي به بمب اتمي خيلي دير نشده است. اما براي انجام يك چنين كاري ما نياز داريم كه از اشتباهاتمان درس بگيريم. اگر ما اينكار را نكنيم, آيتالله خامنهاي مثل كيم جونگ ايل و پيش از او مسير ساده اي براي    دستيابي به بمب خواهد داشت
برگرفته از سایت ایران اسرار

الاربعاء 1 يوليوز 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى