وزير خارجه فرانسه: مطمئن نيستم كه توافق اتمي با ايران به نتيحه ميرسد


​سايت وزارتجارجه فرانسه متن استماع لوران فابيوس وزير امور خارجه فرانسه در مقابل كميسيون خارجه مجلس فرانسه در 7 آوريل 2015 (قبل از سخنراني خامنه اي و قبل از رأي كنگره) را اخيرا درج كرده است.آقاي فابيوس  در بخشي از اين استماع گفت: «بعد از شبهاي متعدد بيخوابي در لوزان، نتيجه و تفسير آنرا شما مي دانيد : پيشرفت بوده. ولي به آخر راه نرسيده ايم. در باره همه موارد بحث كرده ايم. ولي در مورد همه موارد هنوز در توافق نيستيم. همچنين، من مطمئن نيستم كه توافق در مورد برنامه اتمي ايران به نتيجه مي رسد. ما اكنون دو ابزار داريم:
اول بيانيه مشترك ايران و شش كشور است كه به سمت خوبي رفته است. دوم يك سند است كه يك استاتوي خاص دارد : يادداشتي از تصميماتي است كه ما مي توانيم به آنها استناد كنيم، ولي نمي توانيم آنها را علني كنيم. طرفهاي مذاكره و توافق وقتي ملزم هستند كه در وضعيت كنوني مواد كليدي كه در توافق اوليه روي آنها سوار است، منتشر نشوند. موضوعات اصلي غني سازي اورنيوم، سانتريفوژها، شفافيت و تحريمها هستند.»
فابيوس با تشريح موارد مورد توافق و عدم توافق يعني برداشتن تحريمها و بازديد سايتها... مي گويد : «حالا چه خواهد شد؟ بطور نرمال، توافق نهايي تا پايان ژوئن امضا خواهد شد. ولي شانسهاي اينكه به آن برسيم چقدر است؟ واكنشها، از طرف ايران، مدره هستند. فعلاً در آن سمت مشكلي پيش بيني نمي كنيم. ممكن است مسايل در آمريكا پيچيده تر باشد. در آنجا كنگره ممكن است بخواهد در مورد كادر توافقي كه در لوزان بدست آمد رأي گيري كند. بنابراين من نمي دانم چه خواهد شد.»
منبع:ایران اسرار

الاثنين 27 أبريل 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى