واشینگتن تایمز: رژیم ایران نوجوانان را برای جنگ در سوریه بسیج می‌کند
واشینگتن تایمز طی مقاله‌یی درباره ترفندهای رژیم برای اعزام نوجوانان به جنگ علیه مردم سوریه نوشت: ”رژیم ایران از پسران خردسال خواسته است تا برای جنگ در سوریه داوطلب شوند. این اقدام نشانی از این است که ارتش این رژیم در جنگ 5ساله سوریه تلفات زیادی داده است.
 
واشینگتن تایمز در این مقاله به تاریخ 28آوریل 2016 افزود: ”شورای ملی مقاومت ایران کلیپی را ترجمه کرده است که بسیج نوجوانان برای جنگ در سوریه را به خوبی نشان می‌دهد. این کلیپ از تولیدات خانه موسیقی بسیج تهران است که چند روز قبل از آن، از تلویزیون دولتی پخش گردیده است.
 
شاهین قبادی از اعضای کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت به واشینگتن تایمز گفت: این کلیپ بیانگر ماهیت ضدانسانی رژیم ایران است که حتی به‌دنبال بسیج کودکان است تا آنها را به‌عنوان گوشت دم توپ در سوریه مورد استفاده قرار دهد... “..

منبع:مجاهدین خلق ایران

الاحد 1 ماي 2016
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه