هشدار مفتی اعظم لبنان در باره خطرات اسلامگرایان افراطی
بنابه گزارش رادیو دویچه ووله از آلمان،شیخ عبداللطیف دریان، مفتی اعظم لبنان، هشدار داد که ترور و افراطگرایی دینی میتواند به بحرانی جهانی منجر گردد. این مقام بلندپایه سنی همچنین اقدامات خشونتآمیز گروه "دولت اسلامی" را محکوم کرد.
به گزارش روزنامه لبنانی "نهارنت"، شیخ عبداللطیف دریان، مفتی اعظم لبنان با توجه به گسترش ترور و افراطگرایی دینی در منطقه هشدار داد که این پدیده میتواند به بحرانی فراگیر در جهان منجر گردد.
 
این مقام بلندپایه مذهبی لبنان همزمان اقدامات خشونتآمیز گروه تروریستی "دولت اسلامی" را محکوم کرد و آنها را "جنایاتی غیراسلامی" خواند.
 
به گفته شیخ عبداللطیف، اوضاع کنونی در خاورمیانه، رهبران دینی مسلمان را وادار میکند تا نشان دهند که اسلام دین رواداری است. وی افزود که رهبران دینی مسلمان بدین منظور باید بطور تنگاتنگ با یکدیگر همکاری کنند.
 
مفتی اعظم لبنان افزود که وظیفه اصلی در حال حاضر این است که از جوانان در برابر نفوذ افکار افراطی مذهبی محافظت شود. به گفته این مقام بلندپایه مذهبی، بحرانی که هماکنون جهان را دربرگرفته "حیثیت مسلمانان و اسلام را لکهدار میکند".
 
شیخ عبداللطیف دریان که پیشتر مدیر کل اوقاف لبنان بود، در مرداد ماه سال گذشته از سوی دارالفتوای لبنان به عنوان مفتی اعظم جمهوری لبنان معرفی شد. وی همچنین در پهنه قضایی فعالیت داشته و از جمله قاضی شرع دادگاه بیروت بوده است.
 
شیخ عبداللطیف دریان تحصیلات عالی خود را در اصول دین و شریعت در دانشگاه اسلامی شهر مدینه گذرانده است. وی به عنوان شخصیتی میانهرو همواره خواستار وحدت در میان شهروندان لبنانی و همزیستی مسالمتآمیز نیروهای مختلف مذهبی بوده و با سخنرانیهای تند مذهبی مخالفت کرده است.

السبت 21 مارس 2015
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه