هجوم نيروى انتظامى و إجرائيات شهردارى به بساط فروشان در احواز + ویدئو
امروز دوشنبه صبح 4 دى ماه 1396 نيروى انتظامى به همراه إجرائيات شهردارى به بساط فروشان در خيابان 5 كارگر كوى گلستان شهر احواز هجوم كرده و بساط و دكه هاى دستفررشان را تخريب و وسائل آنان را مصادره كردند.
 
نزديك به 60 بساط فروشى در خيابان 5 كارگر روبروى شهرك برق مشغول به كار هستند اما اجرائيات شهردارى هميشه مزاحم كاسبى آنها مى شود. صبح امروز با هجوم وسيع نيروى انتظامى شمارى از بساط فروشان توسط نيروى انتظامى بازداشت شدند و به مكان نامعلومى منتقل شدند. 
 
يكى از بساط فروشان (ر)مى گويد: آنهايى كه مقاومت كردند و از مصادره اموالشان جلوگيرى كردند توسط نيروى انتظامى بازداشت شدند. اين بساط فروش اضافه كرد، براي كسب روزى حلال براي خانواده ام راهي جز بساطى و اين دكه را ندارم امروز تنها توانستم #ترازو را از دست ماموران بگيرم اما بقيه وسائل ام را با خودشان بردند.
 
ديروز يكشنبه 3 دى ماه نيز اجرائيات شهردارى و نيروى انتظامى با بساط فروشان در بازار عبدالحميد شهر احواز درگير شدند و ممتلكات دست فروشان را مصادره كردند.
 
ارتفاع آمار بيكاري و محروميت و فقر و عدم استخدام بوميان عامل اصلي رواج بساط فروشى شده است و چندين مورد بدليل ممانعت و برخورد با بساط فروشان منجر به خودسوزى بساط فروشان شده است، يكى از اين حوادث در روز 23 اسفند 93 شهروند اهل محمره به نام "يونس عساكره" بدليل تخريب دكه اش ومصادره بساطش توسط شهردارى، خود را در مقابل ساختمان شهرداري آتش زد. وي پس از چند روز بستري روز 2فروردين 94 در بيمارستان مطهري تهران در گذشت.
الاثنين 25 ديسمبر 2017
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى