نتیجه یک تحقیق: شیر مادر کودک را باهوشتر میکند
 
بنابه گزارش رادیو دویچه ووله،بر اساس یک پژوهش جدید، افرادی که در دوره نوزادی شیر مادر میخورند، در بزرگسالی باهوشتر میشوند و درآمد بیشتری کسب میکنند. براساس این پژوهش، در این میان طول مدتی که مادر به نوزاد خود شیر داده نقش بازی میکند.
طبق پژوهشی که در مجله تخصصی "Lancet" منتشر شده، افرادی که در دوره نوزادی خود از شیر مادر تغذیه کردهاند، در بزرگسالی باهوشتر میشوند و حتی "به ثروت بیشتری دست مییابند".
 
یک تیم پژوهشی به سرپرستی "برناردو لسا هورتا" از دانشگاه "پلوتاس" در برزیل اطلاعات مربوط به ۳۵۰۰ نفر شرکتکننده در یک پروژه درازمدت علمی را بررسی کردهاند. این اطلاعات هم درباره شیر دادن مادر افراد شرکتکننده در پژوهش به آنان در دوره نوزادیشان بوده و هم درباره نتایج آزمایش هوش این افراد. میانگین سنی افراد شرکتکننده در این تحقیق ۳۰ سال بوده است.
 
در مقاله پژوهشی یاد شده آمده است: «اینکه شیر مادر برای رشد مغز و افزایش هوش کودک مؤثر و مهم است، تا کنون روشن بوده، اما چندان مشخص نبوده که آیا تاثیر شیر مادر تا سنین بزرگسالی نیز باقی میماند یا نه. تحقیقات ما نشان میدهد که هر چه نوزاد در نخستین سال عمر خود به مدت طولانیتر از شیر مادر خورده باشد، در بزرگسالی از هوش بیشتری برخوردار است.»
 
بر اساس پژوهش یاد شده، ضریب هوشی کسانی که در دوره نوزادی دست کم به مدت یک سال از شیر مادر تغذیه کرده بودند، ۴ درجه از حد متوسط بالاتر بود. همچنین حد تحصیلات آنها حدود یک سال بیشتر و درآمد ماهانهشان حدود صد یورو بیشتر از کسانی بود که در نوزادی کمتر از یک ماه شیر مادر خورده بودند.
 
"تاثیر کتابخوانی مادر در بالا رفتن هوش"
 
روزنامه آلمانی "فرانکفورتر آلگماینه" به نتایج این تحقیق با دیدی انتقادی مینگرد. این روزنامه مینویسد: «مدتهاست در این باره بحث میشود که تغذیه نوزاد از شیر مادر موجب باهوشتر شدن او میشود. این فرضیه تقریبا پذیرفته شده که اسید چرب اشباع شده در شیر مادر برای رشد مغز مهم و در نتیجه در بالا رفتن هوش افراد در بزرگسالی مؤثر است. همچنین بسیاری از تحقیقات نشان دادهاند که تغذیه نوزاد از شیر مادر به مدت طولانی و رشد تواناییهای فکری او با هم در ارتباط هستند. اما در بسیاری از پژوهشها سطح تحصیلات مادر و وضعیت اقتصادی اجتماعی او در نظر گرفته نمیشود.»
 
"فرانکفورتر آلگمانیه" سپس به بنجامین گیبز، دانشمند بریتانیایی، اشاره میکند که نتایج تحقیقاتش سال گذشته منتشر شد. گیبز با تحقیقات خود بر روی کودکان چهار ساله نشان داده است کسانی که شیر مادر خوردهاند از هوش بالاتری نسبت به دیگران برخوردارند، اما مادران این افراد به طور معمول برای کودکان خود کتاب هم میخواندهاند. گیبز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که بخصوص کتابخوانی مادر برای کودک موجب بالا رفتن هوش او شده است. بدین ترتیب گیبز از جمله محققانی است که تردید دارند تنها شیر دادن مادر به نوزاد موجب افزایش هوش او بشود.

الجمعة 20 مارس 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى