نامه اعتراضی زندانی سیاسی ماهر کعبی به دستگیری کارگران نیشکر هفت تپه و حمایت از تداوم اعتصاب آنها
نامه اعتراضی زندانی سیاسی ماهر کعبی به دستگیری کارگران نیشکر هفت تپه و حمایت از تداوم اعتصاب آنها 
 
زندانی سیاسی عرب ماهر کعبی از اهالی شوش که هم اکنون در زندان مرکزی اردبیل در تبعید است؛ پس از اطلاع از خبر دستگیری کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه در نامه ای حمایت خود را از آنان اعلام کرد.
ماهر کعبی ضمن حمایت از دادخواهی و اعتصاب آنها دستگیری کارگران را محکوم کرد.
وی در شروع نامه خود می نویسد:«با درود به کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که با 5 روز اعتصاب صدای حق خواهی خود را بلند کردند اما به جای گرفتن پاسخ مناسب دستانشان را دستبند زدند و با دادگستری بردند».
و ادامه می دهد:«فریاد ما و شما بر سر کسانی که ماموران لباس شخصی و گارد به کارخانه ها می فرستند این است: بترسید بترسید ما همه با هم هستیم».
 
نسخه ای از متن کامل نامه به دست کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام رسیده که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
 
فریاد ما و شما بر سر کسانی که ماموران لباس شخصی و گارد به کارخانه ها می فرستند این است: بترسید بترسید ما همه با هم هستیم.
 
با درود به کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که با 5 روز اعتصاب صدای حق خواهی خود را بلند کردند اما به جای گرفتن پاسخ مناسب دستانشان را دستبند زدند و با دادگستری بردند.
من زندانی سیاسی ماهر کعبی از اهالی شوش حمله گارد ویژه به کارگران اعتصابی هفت تپه را که فقط برای دریافت حقوق چندین ماهه خود دست از کار کشیده اند؛ تا بتوانند شکم فرزندانشان را سیر کنند؛ محکوم می کنم.
جمهوری اسلامی ایران کارخانه ها را تبدیل به پادگان کرده و نیروهای مسلح خود را به جان کارگران و زحمتکشان ایران انداخته است. کارگران همشهری من هیچ خواسته ای جز حقوق زحمت روزانه خود ندارند. اما به جای حقوق؛ دستبند و زندان دریافت کردند.
در ایران دانشگاهها را تبدیل به پادگان کردند؛ خیابانها را عرصه تاخت و تاز موتورسواران و نیروهای آتش به اختیارشان کردند و حالا نوبت به کارخانه ها رسیده که تبدیل به پادگان شود. 
این رویه حکومتی است که به نام اسلام و قرآن بر سر کار آمده؛ دست دزد گوسفند را قطع می کند؛ کارگر اعتصابی گرسنه را با ضرب و شتم دستگیر می کند؛ زنان را به بهانه بی حجابی به بازداشتگاه می برد. اما دزدان بزرگ بر مسند قدرت نشسته و از حمایت قانون هم برخوردارند.
 
کارگران زحمتکش
همدردی؛ حمایت و همراهی من و سایر دوستانم را که سالیان است در زندان اردبیل تمام سختی ها را به خاطر اعتقاد به آزادی و حقوق اولیه شهروندی در تبعید تحمل می کنیم را بپذیرید. 
همین دی ماه گذشته بود که مردم در اعتراض به گرانی و گرسنگی؛ فقر و بیکاری در نزدیک به 145 شهر صدای خود را علیه دیکتاتوری و فساد بلند کردند. ضرب و شتم و دستگیری شما هم در ترس و وحشت از تکرار همان اعتراضات و برخاستنه است. تا کی می خواهند مردم گرسنه و عاصی را با دستبند بترسانند؟ این رویه پاسخ ندارد. جواب مردم را بایستی بدهند. با زندان و چوب و چماق و فضای امنیتی و بستن دهان مردم؛ نمیتوانند حقشان را بخورند.
فریاد ما و شما بر سر کسانی که ماموران لباس شخصی و گارد به کارخانه ها می فرستند این است: بترسید بترسید ما همه با هم هستیم.
 
زندانی سیاسی تبعیدی - ماهر کعبی از زندان مرکزی اردبیل
بهمن 1396

الخميس 8 فبراير 2018
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى