میراثی که شهر "الاحساء" را جهانی معرفی کرد


شهر "الاحساء" به عضویت شبکه جهانی شهرهای "خلاق" پیوست.شهردار شهر "الاحساء" در گفتگو با شبکه الاخباریه.نت اعلام نمود: " روز گذشته شهر الاحساء به عنوان اولین شهر خلیج کاندیدای عضویت در شبکه جهانی خلاقیت در زمینه صنایع دستی و فولکلور مردمی به ثبت مهندس عادل الملحم موفقیت شهر را در پیوستن به بزرگترین شهرهای جهان را به دلیل فراوانی و تنوع صنایع دستی نسبت به سایر شهرها دانست. وی اضافه نمود:" در حال حاضر ما دارای بیش از 60 صنعت دستی مختلف هستیم و موفق شدیم ضمن ارائه تصاویر و نامگذاری و چگونگی عملکرد این صنایع همراه با ارائه فولکلور محلی و مناسبتهای ان در زمینه های مختلف اقدام نماییم.

 ایشان تاکید نمود که روند ارائه مستندات به یونسکو در مدتی بسیار کوتاه (17روز) و با تلاشی فوق العاده و موفقیتی سریع همراه بود. ملحم اضافه نمود:" درخواست ما با تاخیر و پس از 4 ماه از اعلام یونسکو برای کاندیداتوری یکی از شهرهای دارای هنر و صنایع دستی برتر برای پیوستن به شبکه جهانی شهرهای خلاق ارائه گردید".

وی اضافه کرد: " تنها 18 روز به مهلت تقدیم درخواست و ارائه مستندات باقی مانده بود ؛ اما علیرغم چالشهای پیش رو موفق شدیم این امر مهم را در 17 روز به سرانجام برسانیم.این مهم با عنایت به اشنایی ما به امکانات الاحساء و سابقه تاریخی شهر که به 600 سال پیش از میلاد تعلق دارد؛مضافا با تنوع و فراوانی صنایع دستی و فولکلور مردمی ان به نتیجه رسید".

ملحم در توضیح بیشتری چگونگی به سرانجام رسیدن این موفقیت بزرگ را به دلیل توانایی در جمع اوری اطلاعات لازم وتامین شرایط مورد نیاز یونسکو از طریق ایجاد وب سایت خاص شهرداری الاحساء برای نشان دادن فعالیتهای هنری و صنایع دستی شهر دانست.

در پایان ملحم تاکید نمود: " گردشگران خارجی به شهرهای تاریخی ومیراث فرهنگی اصیل این شهرها توجه خاص دارند و بهمین دلیل از سفر به این شهر ها لذت می برند.این خصوصیات بصورت برجسته ای در شهر الاحساء موجود است.این موفقیت مسئولیتی بزرگ در مقابل مسئولان برای توجه هر چه بیشتر و تلاش برای ارائه هر چه بهتر این خصوصیات قرار می دهد".

شهر "الاحساء" به عضویت شبکه جهانی شهرهای "خلاق" پیوست.شهردار شهر "الاحساء" در گفتگو با شبکه الاخباریه.نت اعلام نمود: " روز گذشته شهر الاحساء به عنوان اولین شهر خلیج کاندیدای عضویت در شبکه جهانی خلاقیت در زمینه صنایع دستی و فولکلور مردمی به ثبت رسید". 


 مهندس عادل الملحم موفقیت شهر را در پیوستن به بزرگترین شهرهای جهان را به دلیل فراوانی و تنوع صنایع دستی نسبت به سایر شهرها دانست. وی اضافه نمود:" در حال حاضر ما دارای بیش از 60 صنعت دستی مختلف هستیم و موفق شدیم ضمن ارائه تصاویر و نامگذاری و چگونگی عملکرد این صنایع همراه با ارائه فولکلور محلی و مناسبتهای ان در زمینه های مختلف اقدام نماییم.

 ایشان تاکید نمود که روند ارائه مستندات به یونسکو در مدتی بسیار کوتاه (17روز) و با تلاشی فوق العاده و موفقیتی سریع همراه بود. ملحم اضافه نمود:" درخواست ما با تاخیر و پس از 4 ماه از اعلام یونسکو برای کاندیداتوری یکی از شهرهای دارای هنر و صنایع دستی برتر برای پیوستن به شبکه جهانی شهرهای خلاق ارائه گردید".

وی اضافه کرد: " تنها 18 روز به مهلت تقدیم درخواست و ارائه مستندات باقی مانده بود ؛ اما علیرغم چالشهای پیش رو موفق شدیم این امر مهم را در 17 روز به سرانجام برسانیم.این مهم با عنایت به اشنایی ما به امکانات الاحساء و سابقه تاریخی شهر که به 600 سال پیش از میلاد تعلق دارد؛مضافا با تنوع و فراوانی صنایع دستی و فولکلور مردمی ان به نتیجه رسید".

ملحم در توضیح بیشتری چگونگی به سرانجام رسیدن این موفقیت بزرگ را به دلیل توانایی در جمع اوری اطلاعات لازم وتامین شرایط مورد نیاز یونسکو از طریق ایجاد وب سایت خاص شهرداری الاحساء برای نشان دادن فعالیتهای هنری و صنایع دستی شهر دانست.

در پایان ملحم تاکید نمود: " گردشگران خارجی به شهرهای تاریخی ومیراث فرهنگی اصیل این شهرها توجه خاص دارند و بهمین دلیل از سفر به این شهر ها لذت می برند.این خصوصیات بصورت برجسته ای در شهر الاحساء موجود است.این موفقیت مسئولیتی بزرگ در مقابل مسئولان برای توجه هر چه بیشتر و تلاش برای ارائه هر چه بهتر این خصوصیات قرار می دهد".شهر "الاحساء" به عضویت شبکه جهانی شهرهای "خلاق" پیوست.شهردار شهر "الاحساء" در گفتگو با شبکه الاخباریه.نت اعلام نمود: " روز گذشته شهر الاحساء به عنوان اولین شهر خلیج کاندیدای عضویت در شبکه جهانی خلاقیت در زمینه صنایع دستی و فولکلور مردمی به ثبت رسید". 


 مهندس عادل الملحم موفقیت شهر را در پیوستن به بزرگترین شهرهای جهان را به دلیل فراوانی و تنوع صنایع دستی نسبت به سایر شهرها دانست. وی اضافه نمود:" در حال حاضر ما دارای بیش از 60 صنعت دستی مختلف هستیم و موفق شدیم ضمن ارائه تصاویر و نامگذاری و چگونگی عملکرد این صنایع همراه با ارائه فولکلور محلی و مناسبتهای ان در زمینه های مختلف اقدام نماییم.

 ایشان تاکید نمود که روند ارائه مستندات به یونسکو در مدتی بسیار کوتاه (17روز) و با تلاشی فوق العاده و موفقیتی سریع همراه بود. ملحم اضافه نمود:" درخواست ما با تاخیر و پس از 4 ماه از اعلام یونسکو برای کاندیداتوری یکی از شهرهای دارای هنر و صنایع دستی برتر برای پیوستن به شبکه جهانی شهرهای خلاق ارائه گردید".

وی اضافه کرد: " تنها 18 روز به مهلت تقدیم درخواست و ارائه مستندات باقی مانده بود ؛ اما علیرغم چالشهای پیش رو موفق شدیم این امر مهم را در 17 روز به سرانجام برسانیم.این مهم با عنایت به اشنایی ما به امکانات الاحساء و سابقه تاریخی شهر که به 600 سال پیش از میلاد تعلق دارد؛مضافا با تنوع و فراوانی صنایع دستی و فولکلور مردمی ان به نتیجه رسید".

ملحم در توضیح بیشتری چگونگی به سرانجام رسیدن این موفقیت بزرگ را به دلیل توانایی در جمع اوری اطلاعات لازم وتامین شرایط مورد نیاز یونسکو از طریق ایجاد وب سایت خاص شهرداری الاحساء برای نشان دادن فعالیتهای هنری و صنایع دستی شهر دانست.

در پایان ملحم تاکید نمود: " گردشگران خارجی به شهرهای تاریخی ومیراث فرهنگی اصیل این شهرها توجه خاص دارند و بهمین دلیل از سفر به این شهر ها لذت می برند.این خصوصیات بصورت برجسته ای در شهر الاحساء موجود است.این موفقیت مسئولیتی بزرگ در مقابل مسئولان برای توجه هر چه بیشتر و تلاش برای ارائه هر چه بهتر این خصوصیات قرار می دهد.
منبع: الاخباریه  نت


الخميس 24 ديسمبر 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى