ملت ایران شما حرامیان را نابود خواهد کرد
ایران - آرش صبحی- همه آنانیکه مردم ایران را از سوریه شدن و یمن شدن بهراس میاندازند، دقیقا "عناصر وابسته به نظام ملایان هستند واعتراضات اخیربشدت بوحشت شان انداخته.

از اینان و آنانیکه با رژیم جهل وجنایت همراه شده وهمصدا میخواهند مردم را از سوریه ای ویمنی شدن ایران بترسانند، باید پرسید چه دستان پلیدی در سوریه باعث شد که آنکشور به چنین روزگاری گرفتار شود؟

کمکهای بیدریغ ودخالتهای کدام کشور بود که از قوت لایموت مردمان خود برید تا بهر قیمتی ادامه حیات سیاسی، وعمر ننگین حکومت بشار اسد تداوم یابد؟

سرداران سپاه وعمله های استبداد آخوندی درسوریه و یمن ولبنان وآفریقا وجای جای منطقه چه غلطی میکنند بجز بحران آفرینی وآتش افروزی؟

به خامنه ای وسرداران سپاه و ملایان پلید چه ارتباطی داشته ودارد که در یمن با عناوین مختلف دخالت کنند؟ بملت ایران چه ارتباطی دارد که باید ثروتهای ملی اش خرج لبنان وسوریه ویمن و حزب الله وحماس وانصار اسلام و... بشود.

ملت ایران 39 سال همه مصائب ومعضلات ومشکلات را بجان خرید. فریاد زد. هزینه داد. جوانانش در خیابانهای تهران بوسیله مزدوران لبنانی وبسیجی های مزد بگیر بخاک وخون غلطیدند. ماشین نیروی انتظامی از روی جوانان این مرز وبوم سبعانه عبور کرد وآنها را به اسفالت خیابان چسباند. گلوله مستقیم بر پیشانی مردم شلیک شد. وووو

حالا هم آقای محمد خاتمی و شیخ حسن روحانی و جلائی پور وعباس عبدی و کرباسچی و دیگرانی که در تمامی این دوران 39 ساله در تمامی سرکوبها وغارتگری ها مستقیم وغیر مستثقیم حضوری فعال داشته اند، دارند مردم را اغتشاشگر و مزدبگیر خارجی ونوکر اجنبی و شورشی میخوانند وآنها را تهدید میکنند. بسا وقاحت از اینهمه بیشرمی.

فعلا" همه حضرات اصلاح طلب و اصولگرا و... میتوانند هر مزخرفاتی را که میخواهند بر زبان بیاورید. هر انگ و اتهامی را که برازنده و مشمول حال خودشان میشود را بملت ایران سنجاق کنید. اما از یک واقعیت غافل نمانید که اینبار ملت ایران تا پایان کار، راست قامت و استوار و مصمم ایستاده و از جهانیان هم درخواست کمکهای مادی و معنوی مینماید و خواهد نمود تا این جنبش اعتراضی را به جنبش سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بدل نماید. بدون تردید ملت ایران برنده نهائی این ماراتن تاریخی خواهد بود ومصمم است تا تاریخ معاصر ایران را بصورتی جدی ورق بزند، ومیزند.

حال محمد خاتمی و روحانی و خامنه ای و سرداران سپاه و ملایان ریز ودرشت این نظام منفور و خبیث هر چه میخواهند بگویند.

فیلم زیر: فریاد مرگ بر خامنه‌ای یک زن شجاع در کرمانشاه در مقابل ماموران حکومتیش


منبع: ایران پرس نیوز

الجمعة 5 يناير 2018
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى