مقابله پلیس اسرائیل با یهودیان اتیوپیایی تبار در تل‌آویو
بی بی سی- پلیس اسرائیل به منظور متفرق کردن معترضان اتیوپیایی تبار که میگویند پلیس این کشور رفتاری بیرحمانه و نژادپرستانه علیه آنها دارد، گاز اشک آور شلیک کرده است.
 
از شب گذشته هزاران یهودی اتیوپیایی مقیم اسرائیل در خیابانهای تلآویو دست به اعتراض زدند.
اما این اعتراض به خشونت کشیده شد و عدهای از معترضان سعی کردند به ساختمان شهرداری حمله کنند.
در این اعتراضات دستکم ۲۰ مامور پلیس زخمی شدند و ۲۶ نفر از معترضان هم دستگیر شدند.
این اعتراضات در پی آن شکل گرفت که ویدئویی از سربازی اتیوپیاییتبار اسرائیلی منتشر شد که در آن دیده میشد از ماموران پلیس در تل آویو کتک میخورد.
تاکنون دو مامور پلیس در رابطه با این ویدئو از کار تعلیق شدهاند.
در سال ۲۰۱۲ هم هزاران نفر از یهودیان اتیوپیایی تبار در اعتراض به تبعیض نژادی علیه شان خیابان های بیت المقدس 
تظاهرات کردند.
بسیاری از این مهاجران میگفتند که مالکان اسرائیلی خانهشان را به آنها اجاره نمیدهند.
مهاجرت یهودیان اتیوپی به اسرائیل از دهه ۷۰ میلادی شروع شد. آنها بعد از مراکشیها، پرشمارترین جامعه مهاجران آفریقایی اسرائیل هستند.
یهودیان اتیوپیایی تبار اسرائیل که حدود ۱۳۵ هزار نفر هستند، پائینترین درآمد و سطح زندگی را در این کشور دارند.
بسیاری از آنها به دلایل مالی از ادامه تحصیل محروم میشوند و تعدادی از زندانیان اسرائیل را آنها تشکیل میدهند.

الاثنين 4 ماي 2015
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه