معاون وزیر بهداشت ایران از جمع‌آوری بیش از ۷۰۰۰ گورخواب در یک روز اعتراف کرد
معاون وزیر بهداشت رژیم با اعتراف به وضعیت بسیار وخامت‌بار مردم گفت: ”برای کشور بسیار بد است که عده‌یی گورخواب و کارتن خواب باشند و در یک روز 7هزار و 500نفر از گورخوابها جمع‌آوری شوند“.
 
محمد هادی ایاذی که در بابل سخنرانی می‌کرد با اشاره به وضعیت وخیم اعتیاد و شرایط سلامتی مردم در حاکمیت پلید آخوندی اضافه کرد: ”این آمار بدی است که یک میلیون و ۳۵۰ هزار معتاد داشته باشیم و از هر چهار ازدواج به یک طلاق ختم شود“.
منبع:مجاهدین خلق ایران

الجمعة 30 ديسمبر 2016
هدهد
           

شخصیتهای خبر ساز | فساد واستبداد | خاورمیانه