مصر از ساخت پایتخت جدید در شمال قاهره خبر داد
بنابه به گزارش رادیو دویچه ووله،پایتخت جدید مصر، قرار است در اراضی شرق قاهره بنا شود و بیش از ۵ میلیون شهروند را در خود جای دهد. معماری اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم پایتخت قدیم، الهامبخش آرشیتکتها و شهرسازان "قاهره جدید" خواهد بود.
مصطفی مطلوبی، وزیر خانهسازی مصر در یک کنفرانس اقتصادی در شرمالشیخ اعلام کرد که مصر قصد دارد شهر جدیدی به عنوان پایتخت، میان قاهره و کانال سوئز بنا کند. او در مراسم گشایش این کنفرانس در روز جمعه (۱۳ مارس) گفت که کلان شهر قاهره با ۱۸ میلیون جمعیت، دیگر از عهدهی تامین خواستها و نیازهای ساکنان آن برنمیآید و به ویژه فاقد ظرفیت تنظیم تردد وسایل نقلیه در بخشهای مرکزی شهر در ساعات پر رفتو آمد است.
 
تامین هزینهی ساخت پایتخت جدید
 
بر اساس ارزیابی اشرف سلمان، وزیر سرمایهگذاری مصر، بنای پایتخت جدید بیش از ۷۵ میلیارد دلار هزینه برمیدارد که تا کنون ۱۲ میلیارد دلار آن از سوی بخش خصوصی تامین شده است.
 
کارفرمایان و مهندسان "اتحادیهی کشورهای عرب"، بیشترین سهم را در ساختن "قاهره نو" به عهده خواهند داشت. عربستان سعودی، کویت و اتحادیهی کشورهای عرب، قرار است به عنوان "متحدان دولت مصر" هریک با ۴ میلیارد دلار در بنای این پروژه شرکت کنند. این کشورها از زمان قدرتگیری عبدالفتاح سیسی، رئیسجمهور کنونی مصر در ژوئیه ۲۰۱۳، میلیونها دلار به اقتصاد این کشور کمک کردهاند.
 
سیسی در پی اعتراضهای گستردهی مردم مصر به سیاستهای محمد مرسی، رئیسجمهور پیشین طرفدار "اخوانالمسلمین" مصر، زمینههای برگزاری انتخابات جدید ریاستجمهوری در این کشور را فراهم آورد.
 
عبدالفتاح سیسی، در مراسم گشایش نشست شرمالشیخ گفت: «امنیت مصر، امنیت منطقه است.» او از کشور خود به عنوان "الگوی اخلاق روادار" نام برد و تاکید کرد که مصر اعمال خشونت و افراطگرایی را محکوم میکند.
 
حضور آمریکا و آلمان در کنفرانس
 
کنفرانس شرمالشیخ به منظور جلب پشتیبانی مالی سرمایهگذاران خارجی در جهت تحکیم پایههای اقتصادی این کشور و جبران پیامدهای منفی پس از سرنگونی حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر، بر پا میشود.
 
در این نشست، وزیر امور خارجهی آمریکا، جان کری، نیز در راس هیئتی اقتصادی شرکت دارد. وی اعلام کرد که ایالات متحده "آماده و خواهان" همکاری با دولت مصر برای پیشبرد طرحهای اقتصادی این کشور است.
 
با این همه یکی از اعضای هیئت نمایندگی آمریکا در مورد آزادسازی ۶۵۰ میلیون دلار مصر در بانکهای آمریکا که در جریان تظاهرات اسلامگرایان علیه عبدالفتاح سیسی ضبط شده، گفت: «تا کنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.»
 
زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان نیز روز شنبه (۱۴ مارس) در این کنفرانس حضور خواهد یافت. وی قرار است در چارچوب سرمایهگذاریهای شرکتهای آلمانی با مسئولان مصری گفتوگو کند. 

السبت 14 مارس 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى