مردان نان آوری که آب آور شدند


روستای کناردان در ۱۹ کیلومتری شهرستان نیکشهر در جنوب استان سیستان و بلوچستان در بحران بی آبی بسر می برد.به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مردان روستای کناردان در ۱۹ کیلومتری شهرستان نیکشهر بجای نان آور آب آور شدند، مردان روستا مجبورند با فاصله ۲ کیلومتر از یک گودال غیر بهداشتی و با حمل گالن آب مورد نیاز خانواده را تهیه کنند.

برای تهیه آب هر خانواده نیم ساعت صبر می کند تا گودال از آب پر شود و بتواند چند گالن آب پر کند.

روستای ۸۴ خانواری با ۴۷۷ نفری کناردان نیکشهر منتظر مساعدت مسئولان برای آبرسانی این روستا هستند.
الخميس 11 غشت 2016
هدهد
           

شخصیتهای خبر ساز | فساد واستبداد | خاورمیانه