مخالفان اسد ميخواهند اداره شهر ادلب را به مدلي براي اداره كشور بعد از اسد تبديل كنند


اين شهر در شمال غربي سوريه قرار دارد و توسط يك ائتلاف از گروههاي اسلامي اداره ميشود.روزنامه لوموند 19 مي 2015 نويسنده لورا استفان
ايران اسرار- زير ترس از بمباران ها و پرتاب بشكه هاي انفجاري توسط نيروهاي وابسته به رژيم، محروم از الكتريسيته، رنجور از رسيدگي به مجروحان، شهر ادلب در وضعيت اورژانس بسر مي برد. تصرف شهر در پايان ماه مارس اولين پيروزي بزرگ شورشيان «ارتش فتح» در شمال غربي سوريه در منطقه مرزي تركيه را به ثبت داد. آنچه از دولت در ادلب باقي مانده بود، فرو ريخته است و ائتلاف جنگجويان تلاش ميكند اين تغيير و تحول را كنترل كند. اتحاد هفت تيپ ضد اسد، با اكثريت اسلامي و همچنين جهادگر مثل جبهه النصره، شاخه سوري القاعده اعلام ميكند كه اداره شهر را تقسيم ميكند.
براي اپوزيسيون، ارتشي يا شهروند، اداره اين مركز استان يك موضوع محوري بزرگ است. اين يك تست براي ارزيابي ظرفيت سازماندهي و اداره مدرن يا  متناسب آنهاست. تيپ هاي ارتش پيروزي اقدامات لازم را انجام دادند. ابراهيم حميدي روزنامه نگار كه اصليت ادلبي دارد، تاكيد ميكند كه : ” اين اولين بار است كه يك توافق براي آماده كردن برنامه روزهاي آينده داريم، با سازماندهي يك شوراي محلي كه هر فراكسيون متناسب با نفوذش در آن نمايندگي ميشود و سه كميته، خدمات عمومي، امنيت و كار هاي قانوني در آن تشكيل شده است.”
پيروزي جبهه النصره
بنابه گفته اين همكار از روزنامه الحيات كه معتقد به متحد كردن اعراب است، سلفي هاي احرار شام در موضع برتري قرار دارند چرا كه آنها بيشترين تعداد جنگجويان را در اين جنگ محلي وارد كردند : آنها تقريباً دو  برابر 1200 نفري كه جبهه النصره وارد كرده بود، نفر دارند. آنها ميخواهند كه شهر توسط نفرات غير نظامي در شوراي شهر اداره شود، و شورشيان بايستي محدود به كار برقراري امنيت باشند، آنها پست هاي بازرسي ورودي هاي شهر را كنترل ميكنند. چون جبهه النصره و احرار شام با اتكاء به  قوانين شرعي ميخواهند عدالت را برقرار كنند. هدف قرار دادن زير ساختهاي شهري توسط نيروي هوايي رژيم، كار صاحبان جديد ادلب را پيچيده تر ميكند.
گرچه اپوزيسيون در تبعيد كه توسط ائتلاف سوريها نمايندگي ميشود در پيروزي شركت نداشته ولي بي محابا از آن حمايت ميكند. آنها همچنين يك هيئت نمايندگي براي رسيدگيهاي پزشكي فرستاده  و تلاش ميكنند با كارمندان بخش خدمات عمومي كه قبلاً فرار كرده بودند، رابطه برقراركنند تا اينكه بتوانند كار اداره شهر را شروع كنند.
بنظر آقاي حميدي، كار انتقال امكانپذير است : ” اعمال خشونت آميز زيادي بعد از ورود به شهر توسط مبارزان صورت نگرفته است. حمايتهاي منطقه اي  ـ تركيه ، قطر و عربستان سعودي ـ از  شورشيان ميخواهند كه ادلب را به يك مدل تبديل بكنند.”با اين همه بعضاً اعمال خشونت آميز صورت گرفته است، اين چيزيست كه يكي از منابع اپوزيسيون مي گويد، بدون اينكه بتواند اطلاعات دقيقتري بدهد. مرگ دو نفر از اعضاي جمعيت كوچك مسيحيان  و حدود 2 هزار نفر توسط شورشيان گزارش شده است.
نزديك محوري كه حلب را به دمشق متصل مي كند  شهر ادلب با اكثريت سني قرار دارد ، بيش از 500000 نفر قبل از اينكه اين شهر بدست شورشيان بيافتد شامل افراد بومي و يا كسانيكه به اينجا نقل و مكان كرده بودند، در اينجا ساكن بودند.
 در بين افرادي كه به رژيم نزديك بودند و آنهايي كه بيشترين رابطه را با حاكميت داشتند به سمت شهر لاذقيه، قلمرو وفاداران اسد عقب كشيدند. بر اساس ارزيابي هاي مختلف 30 الي 60 هزار نفر در ادلب پناه گرفته اند. عمر ال-ادليبي رزمنده يي كه در محل وصل به او وصل شديم به ما مي گويد: ” اما بر گشت هايي در جريان هست.”
ساكنان شهر از دست بمبارانهاي رژيم فرار كردند ، اما بعضي از آنها هم از گروههاي اسلامي هراس دارند. حتي از ميان كساني كه مخالف بشار اسد هستند ، آنها ناراحتي خودشان را از پيروزي جبهه النصره به خاطر نگراني از راديكاليزم اين جبهه اعلام كردند.
عثمان ابو زيد ، مشاور ارتش آزاد سوريه، فردي معتدل، ميگويد” اين گروه فقط يكي از گروههايي است كه ارتش پيروزي را تشكيل ميدهند و اما در نقطه يي نيست كه بخواهد روي ادلب دست گذاشته و آنرا تحت تسلط خودش بگيرد.” در نتيجه گروه هاي زيادي در تسخير شهر نقش داشتند . كمي بعد از تهاجم به ادلب  ابو محمد الجولاني  فرمانده جبهه النصره تاكيد كرد كه جهاديستها تمايل ندارند كه قدرت را ” انحصاري” بكنند.
 النصره يك گروه بشدت مطرح در خبرگزاريهاست و توسط واشنگتن در ليست گروههاي تروريستي قرار گرفته است. در سال 2014 ، اين گروه اعلام كرده بود كه در نظر دارد كه يك امارت اسلامي را بوجود بياورد. گروهي كه به عمليات هاي انتحاري هم دست ميزند و نمي توان در اتحاد شورشيان شمال غربي آنرا كنار گذاشت يا دور زد،  اين گروه  يكي اصلي ترين گروههاي جنگجو در جنگي كه در جريان است، مي باشد . اما درخواستها براي اينكه اين گروه از شبكه القاعده جدا شود، افزايش يافته است. هاشم الشيخ ، فرمانده گروه احرار شام ميگويد ”اين رابطه يك بهانه به جامعه بين المللي براي بمباران سوريه مي دهد.”
نايب رئيس  ائتلاف سوريه  نقم قدري اطمينان ميدهد كه ” اكثر سوريها كه به جبهه النصره  پيوستند به خاطر ايدئولوژي آن نبوده، ولي بخاطر اينست كه امكاني براي جنگيدن با بشار اسد داشته باشند، و روزي كه رژيم سقوط بكند انها صفوف آنرا ترك خواهند كرد.” شنبه 8 نفر در حملات ارتش به ادلب و حومه اش كشته شدند.

الجمعة 22 ماي 2015
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه