محمد جواد ظریف: از سفارت تا وزارت




محمد جواد ظریف: از سفارت تا وزارت
ایرانیان فوروم- ظریف شاه کلید رژیم برای مقابله با فشارهای بین المللی: مستند ویدئویی فوروم ایرانیان در این مستند ویدئویی با ارائه اسناد و مصاحبه هائیکه برای اولین بار منتشر می شوند، نقش ظریف در مذاکرات پنهان با آمریکا برای حمله به عراق، فریب اروپا در بخران هسته ای و گسترش نفوذ رژیم ایران در آمریکا بررسی می شوند. هدف رژیم از انتخاب ظریف چیست؟ سازش هسته ای یا مدیریت تنش با غرب و کاهش فشارها به منظور عبور از بحران و دستیابی به اهداف استراتژیک رژیم؟
در ویدیوی زیر می توانید تحلیل وتفسیر آقای حسن داعی را در این مورد مشاهده کنید.


الثلاثاء 17 سبتمبر 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى