محسن فخري زاده در صدر ليست درخواست آمانو از روحاني براي مصاحبه، كيست؟


حسين ذوالفقاري كارشناس هسته ايايران اسرار- يوکيا آمانو كه در روز پنجشنبه 11 تيرماه 94 به تهران سفر كرد و با حسن روحاني رئيس جمهوري و علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت رژيم ملاقاتو  در مورد “موارد احتمالي نظامي“ (PMD) گفتگو كرد. درخواست آمانو از رژيم ملايان براي پاسخ به “موارد احتمالي نظامي“ بازرسي از 11 سايت در مراكز نظامي رژيم و مصاحبه با 25 دانشمندان هسته اي رژيم شد.[[1]]url:https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=772217471263435634#_ftn1  در صدر ليست درخواستي يوكيا آمانو از حسن روحاني مصاحبه با محسن فخري زاده مهابادي است.
محسن فخري زاده مهابادي كيست؟
نام: محسن فخري زاده مهابادي
نام پدر حسن
متولد 1958 از شهر قم
نام مستعار وي در نامه نگاريها و صحبت هاي اداري ”دكتر محسني” است.
شماره شناسامه :  1957صادره از  قم
متأهل و داراي سه فرزند است.  نام همسر : صديقه قاسمي فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 16 صادره از بهشهر نام فرزندان: حامد، مهدي و هاني فخري‌زاده مهابادي است 
سوابق:
وي داراي تحصيلات مهندسي هسته اي است
 از ابتداي روي كار آمدن رژيم ملايان و تشكيل سپاه  به عضويت سپاه پاسداران در آمد و درحال حاضر درجه نظامي سرتيپ پاسدار را دارد.
با تشكيل “واحد تحقيقات ويژه اتمي“ در سال 1983 در مركز تحقيقات سپاه پاسداران، فخري زاده از همان ابتداي تشكيل در اين مركز فعاليت خود را شروع كرد.
فخري زاده از سال 1992 بعنوان عضو هيئت علمي دانشكده فيزيك دانشگاه امام حسين سپاه، امكانات اين دانشگاه را در جهت تحقيقات هسته اي بكار گرفت و تاكنون همچنان اين سمت را دارد.
با انتقال “واحد تحقيقات ويژه اتمي“ سپاه در اوائل دهه 1390 به وزارت دفاع، فخري زاده نيز به وزارت دفاع منتقل شد و بعنوان يكي از متخصصين ارشد وزارت دفاع درزمينه هسته اي، رياست تحقيقات هسته اي در وزارت دفاع بعهده داشته است و در حال حاضر رئيس سازمان “پژوهش هاي نوين دفاعي“ (سپند) وزارت دفاع معاون وزير دفاع سرتيپ پاسدار حسين دهقان است.
نام محسن فخري زاده مهابادي در قطعنامه 1747   شوراي امنيت سازمان ملل به تاريخ 24 مارس 2007 ميلادی،   اسم وي بعنوان افراد تحت تحريم و عضو وزارت دفاع و پشتيباني مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای  آورده شده است. 

[[1]]url:https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=772217471263435634#_ftnref1   خامنه اي بعداز توافق لوزان كه در آن تيم مذاكره كننده پروتكل الحاقي و بازديد از سايت هاي نظامي را پذيرفته بود، گفت كه شخصا اجازه بازرسي از مراكز نظامي و بازجوئي از دانشمندان را نخواهد داد!

الاحد 5 يوليوز 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى