محاکمه حسین حبری، رئیس جمهور سابق چاد به جرم جنایات جنگی
بی بی سی-حسین حبری، رئیس جمهوری سابق چاد که متهم به جنایت علیه بشریت، شکنجه و جنایت جنگی است در دادگاهی در داکار، پایتخت سنگال، تحت محاکمه قرار گرفته است.
 
برای اولین بار است که دادگاه یک کشور آفریقایی، رهبر کشور دیگری از همان قاره را به جرم جنایت علیه بشریت، شکنجه و جنایات جنگی محاکمه میکند.
آقای حبری متهم به دست داشتن در شکنجه و قتل دها هزار نفر در دوران حکومت خود بین سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ است. او همه اتهامات خود را رد میکند.
پرونده محاکمه آقای حبری حاصل ۲۵ سال تلاشی است که توسط قربانیان او به راه افتاد.
بسیاری از قربانیان حسین حبری از ۱۹۹۰ که در سنگال از قدرت برکنار و تبعید شد، خواستار محاکمه او شدند.
در سال ۲۰۰۵ دادگاهی در بلژیک به استناد صلاحیت جهانی طرح دعوا، خواستار استرداد حسین حبری شد. این موضوع با اتحادیه آفریقا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام اتحادیه آفریقا سنگال را موظف به رسیدگی این پرونده دانست.
در سال ۲۰۱۳ کیفرخواست علیه او صادر شد، اما آقای حبری از همکاری با دادگاه ویژهای که برای محاکمه او تشکیل شده بود خودداری کرد.
فعالان حقوق بشر میگویند این امر نشان میدهد که آفریقا به جای آنکه متکی بر دیوان بینالمللی کیفری باشد، قادر است رهبران خود را به عدالت برساند.
محاکمه حسین حبری در دیوان بینالمللی کیفری امکان پذیر نیست زیرا اتهامات او به پیش از تاریخ تاسیس این نهاد کیفری در ۲۰۰۲ بازمیگردد.
اما دادگاه ویژهای که به طور مشترک از سوی سنگال و اتحادیه آفریقا برای رسیدگی به اتهامات رهبر سابق چاد تشکیل شده است، میتواند الگویی برای محاکمههای بعدی باشد.

الاثنين 20 يوليوز 2015
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه