مجلس نمايندگان آمريكا : اوباما از قانون بررسي اتمي ايران تبعيت نكرده است
ایران اسرار- خبرگزاري آسوشيتدپرس 20 شهريور 94
مجلس نمايندگان به قدرتنمايي در مورد توافق اتمي ايران حتي باوجودي كه سنا سرنوشت كنگره را تعيين كرده است،  ادامه مي دهد. ...
روز پنجشنبه مجلس نمايندگان طرحي را تصويب كرد كه 245 به 186 بود كه مي گفت اوباما بدليل عدم تحويل دادن تمامي مدارك توافق  اتمي به كنگره، از قانون بررسي اتمي ايران كه بتصويب كنگره رسيده بود، تبعيت  نكرده است. حاميان اين طرح مدعي اند كه توافق نياز داشت كه رئيس جمهور تمامي سند هاي مربوط به توافق را بايد ارائه مي كرد ولي دولت به قانونگذاران متن دو توافق را نداده كه آژانس بازرسي سازمان ملل بطور جداگانه با تهران مذاكره كرده است....
نماينده تد پو ازتگزاس گفت” كنگره نمي تواند توافقي را بدون دسترسي به هر چيزي از جمله حروف ريز چاپ شده درآن،  بررسي كند. ما بايد همه توافقات جانبي سري را ببينيم”.
روز جمعه مجلس نمايندگان بررسي خواهد كرد كه آيا درمورد تصويب توافق اتمي راي گيري كند ياخير و آيا قطعنامه اي را تصويب كند كه تا ژانويه 2017، اختيارات رئيس جمهوري را براي استثناكردن يا تعليق تحريم هاي ايران به تعويق مي اندازد....
دموكرات هاي سنا روز پنجشنبه راي به حفظ توافق ايران داده، بر مخالفت سنگين جمهوريخواهان غلبه كردند... قطعامه رد  توافق 2 راي از 60 رايي كه براي جلو رفتن نياز داشت كم آورد درحالي كه اكثر دموكرات ها و سناتورهاي مستقل عليه آن متحد شده بودند.
جمهوريخواهان مجلس نمايندگان براي پيشبرد 11 ساعت ( مباحث ) استراتژيك براي متوقف كردن توافق، روز جمعه ادامه مي دهند و جمهوريخواهان سنا قول راي گيري دوباره مي دهند. ...اين رويارويي جمعه درسالگرد حملات تروريستي 11 سپتامبر صورت مي گيرد. 
جمهوريخواهان دلسرد نشده، نماينده مجلس بليك فارنت هولد از تگزاس درمجلس نمايندگان گفت جمهوريخواهان مجلس قرار است ” از شاخه قضائيه دولت” براي ممانعت از اجراي توافقي كه ميليارد ها دلار دراثر كاهش تحريم ها اعمال شده بر برنامه اتمي ايران به آن مي دهد، استفاده كنند. ....

السبت 12 سبتمبر 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى