لوموند فرانسه: استراتژی روحانی‌‌ همان استراتژی گرگ است
لوموند فرانسه: استراتژی روحانی‌‌ همان استراتژی گرگ است

رادیو فرانسه: روزنامه فرانسوی لوموند تفسیری دارد درمورد انتخاب حسن روحانی وتلاش‌های اتمی جمهوری اسلامی.
الن فراشون نویسنده این مطلب درآغاز به سفرروحانی درسال هزارو نهصد وشصت به نجف برای دیدارآیت الله خمینی درتبعیدگاه اشاره می‌کند ومی نویسد این طلبهٔ جوان آن زمان کنون حسن روحانی است که ازسوم ماه اوت پست ریاست جمهوری را برعهده خواهدگرفت.
نویسنده آنگاه به اختلاف نظرمفسرین بین المللی درمورد روحانی و توانایی‌های او اشاره می‌کند و می‌نویسد: ازآنجائی که مهم‌ترین اهرم‌های سیاست خارجی و داخلی رژیم دردست رهبرجمهوری اسلامی متمرکز شده است، لذا ازروحانی برای حل مشکلات ایران کارزیادی ساخته نیست.
برای مثال، الن فراشون به برنامه اتمی رژیم ایران و نقش حسن روحانی اشاره می‌کند و می‌نویسد، به گفته کار‌شناسان او یکی از عوامل سیاست‌های اتمی رژیم اسلامی بوده است و چگونه می‌تواند اکنون به یک باره خواست‌های جامعه جهانی را برآورده نماید.
نویسنده لوموند، به ویژه، به نظراسرائیلیان درمورد روحانی اشاره می‌کند و می‌نویسد: اسرائیلیان می‌گویند: «احمد‌ی نژاد گرگ بود ودر لباس گرگ هم ظاهرمی شد، ولی استراتژی روحانی‌‌ همان استراتژی گرگ است با این تفاوت که سعی می‌کند درلباس میش ظاهرشود. اوبا لبخند درحال ساختن بمب است
الن فراشون می‌نویسد: دراین حال هستند بسیاری ازمفسرین امورایران که تاکید می‌کنند که روحانی‌‌ همان کاندیدای شخص رهبرجمهوری اسلامی برای ریاست جمهوری بوده است. به نوشته الن فراشون، آیت الله خامنه‌ای به پیروزی روحانی نیازداشت تا برای رژیم درداخل و خارج مشروعیت بخرد. وی می‌خواست به بیرون نشان دهد که رژیم اسلامی فقط یک دیکتاتوری مذهبی- نظامی نیست، انتخابات هم دارد.
لوموند می‌افزاید: رئیس جمهوری جدید با ماموریت ویژه انتخاب شده است. رژیم اسلامی به سبکترشدن تحریم‌های نیازدارد که بتواند ازاین طریق به اقتصاد ازنفس افتادهٔ خود جانی ببخشد، زیرا ادامه حیات رژیم اسلامی به بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی ایرانیان بستگی خواهد داشت.
 


السبت 20 يوليوز 2013
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى