قديانی: مفاسد بازجويان سپاه و اطلاعات روی ساواک را سفيد کرده است
قديانی: مفاسد بازجويان سپاه و اطلاعات روی ساواک را سفيد کرده است
رادیو فردا-ابوالفضل قديانی، زندانی سياسی و عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، در نامه ای به رييس قوه قضاييه ايران گفته که «مفاسد بازجويان شما روی شکنجه گران ساواک را سفيد کرده است» و خبر داده که بازجوی عليرضا رجايی، روزنامه نگار و فعال سياسی، از همسر وی خواسته تا از شوهرش طلاق بگيرد.
 
آقای قديانی که در بند ۳۵۰ زندان اوين به سر می برد در نامه خود که سايت «کلمه» آن را منتشر کرده است، با اشاره به آنچه که «شکنجه» در رژيم محمدرضا پهلوی خوانده، گفته است که «در آن رژيم علی رغم همه مفاسد و ظلم هايش حرمت خانواده های زندانيان رعايت می شد و هيچ مشکلی برای همسر و فرزندان زندانيان سياسی ايجاد نمی شد.»
 
وی افزوده است: «بارها و بارها برخوردهای کثيف برخی از بازجويان فاسد الاخلاق سپاه و وزارت اطلاعات که متاسفانه امروز حاکم بر قضات بی اراده دادگاه های سياسی نيز هستند با خانواده های مظلوم زندانيان سياسی بيان شده و حتما شما هم شنيده و مطلع شده ايد ولی هيچ ترتيب اثری به آنها نداده ايد.»

آقای قديانی در نامه خود به «آخرين مورد از اين اقدامات» توسط يکی از به گفته وی، «بازجويان فاسد اطلاعات سپاه با نام مستعار "اوسط"» اشاره کرده و گفته است: «نام واقعی اين بازجو، "علی انواری" است که با نام های مستعار "علی اوسط" و "علی انوری زاده" در اطلاعات سپاه فعاليت می کند.»

اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، بازجوی ياد شده را متهم کرده که «از ابتدای بازداشت غيرقانونی عليرضا رجايی- روزنامه نگار زندانی- بارها و بارها به طرق مختلف مزاحم خانواده ايشان بوده و آنها را تحت انواع فشارهای روحی و روانی قرار داده و بدترين شرايط را برای خانواده محترم و مطلوم وی بوجود آورده است.»

عليرضا رجايی روز چهارم ارديبهشت ۹۰ به اتهام «ارتکاب جرايم امنيتی» از سوی ماموران قضايی بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می برد.

ابوالفضل قديانی در ادامه نامه خود تصريح کرده که بازجوی عليرضا رجايی، «اخيرا وقاحت و خباثت را به جايی رسانده که به همسر وی گفته است که من ايشان را به زندان برازجان يا رجايی شهر تبعيد می کنم و وقيحانه از وی خواسته تا از شوهرش طلاق بگيرد.»

وی به شدت از صادق آملی لاريجانی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی، انتقاد کرده و گفته که «اگر شما و ساير مسوولين ارشد نظام کمترين غيرتی داشتيد اين بازجويان کثيف با اقداماتی بسيار کمتر از اين آنچنان مجازات و رسوا می شدند که ديگر از اين بی دينی ها و اقدامات ضد اخلاقی امکان بروز پيدا نمی کرد و نواميس افراد به بازی گرفته نمی شد.»

اين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی افزوده است: «من به عنوان يک زندانی سياسی در رژيم گذشته اعلام می کنم که اين برخوردهای مورد حمايت شما، روی ساواک شاه مخلوع را با تمام مفاسد و شکنجه گری هايش سفيد کرده است...متاسفانه اين ننگ ابدی برای اين نظام استبداد دينی است که برای رسيدن به اهداف خود استفاده از هر وسيله غير انسانی را مجاز می شمارد و هر آزار و اذيت و فشاری را بر خانواده های زندانيان سياسی مجاز می شمارد که اوج سقوط اخلاقی و انسانی صاحبان قدرت را نشان می دهد.»

ابوالفضل قديانی در دی ماه سال ۸۸ به اتهام توهين به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، به يک سال حبس محکوم شد.

در آبان ماه سال ۱۳۹۰ پرونده ديگری برای وی به جريان افتاد و او در نهايت به اتهام توهين به رهبر جمهوری اسلامی به پنج سال ديگر زندان محکوم شد.

اين زندانی سياسی بيمار است و تاکنون سه بار قلب وی مورد عمل جراحی قرار گرفته ولی هربار پس از عمل جراحی به جای استراحت و طی کردن کامل دوران نقاهت به زندان بازگردانده شده است.الخميس 13 ديسمبر 2012
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى