قبر بی نام ونشان پادشاه ثروتمندترین کشور جهان
قبر شاهزاده عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی
قبر شاهزاده عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سعودی
مرده پرستی وکهنه پرستی هیچ ربطی به فرهنگ اسلامی وحتی عرب ندارد،برخلاف ایرانیان،عربها به تأسی از پیامبر اسلام مرده ها را وقبور آنان را نمی پرستند.
پیامبر اسلام به آنان آموخت که محمد فردی است همچون شما بدنیا آمد واز دنیا رفت.
بهنگام مرگ پیامبر هیئتهای سینه زنی وعزاداری براه نیفتاد وحتی در زمان شهادت امام علی نه امام حسین سینه زد ونه امام حسن قمه زنی کرد وسر کودکان خود را با قمه شکافت.
خلاصه هر آنچه که امروزه روشنفکران ایرانی به اسلام وعرب می بندند در واقع زائیده فرهنگ غیر عرب بوده وربطی به اسلام وعرب ندارد.

 

الاثنين 26 يناير 2015
           

چهره ها | ادیان و عقاید