فیلم؛ همین دو جمله برای خامنه ای کافی است


همین دو جمله به تنهایی میلیاردها تومان هزینه ای که هرسال و هرماه و هر روز خرج آمریکاستیزی و دشمن سازی میشه رو دود کرد رفت
منبع: ایران پرس نیوز

الخميس 8 مارس 2018
هدهد
           

شخصیتهای خبر ساز | فساد واستبداد | خاورمیانه