فرماندهان سپاه: به شايعه مجروح شدن قاسم سليماني در كنار حسين همداني دامن نزنيد!
بدنبال به هلاكت رسيدن پاسدار حسين همداني فرمانده ارشد رژيم در سوريه و معاون قاسم سليماني، در درون رژيم بويژه در محافل سپاه صحبت از مجروح شدن قاسم سليماني در كنار حسين همداني ميكنند. پخش اين خبر موجب شده كه فرماندهان سپاه توصيه كنند كه “به شايعه مجروح شدن قاسم سليماني در كنار حسين همداني دامن نزنيد!“
بعداز به هلاكت رسيدن حسين همداني از خامنه اي تا روحاني و علي لاريجاني و ظريف از مقامات رژيم و در سپاه از پاسدار محمدعلي جعفري فرمانده سپاه پاسداران، پاسدار سلامي جانشين وي، آخوند سعيدي نماينده خامنه اي در سپاه تا رده هاي ديگر فرمانده سپاه و حتي فرماندهان سابق سپاه به صحنه آمدند و در باره اين هلاكت تسليت گفتند و خاطره بيان كردند. اما از پاسدار قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس و فرمانده مستقيم پاسدار حسين همداني خبري نيست! نه پيامي، نه تسليتي و نه همچون پاسدار جعفري و محسن رضائي رفتن به خانه حسين همداني.
اين بي خبري از پاسدار قاسم سليماني اين شايعه را در درون رژيم و بويژه سپاه بوجود آورده كه  قاسم سليماني در كنار حسين همداني بوده والا او قبل از همه از مرگ حسين همداني ناله سرميداد!
منبع:ایران اسرار

السبت 10 أكتوبر 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى