فرارگاو ذبح شده در پی خطای قصاب مصری+فیلم
دکتر محمد الصمدی اهل قاهره امسال هم همچون سالهای گذشته تصمیم می گیرد که در روز عید قربان یک گاو نر سر ببرد اما از شانس بد امسال به دام یک قصاب لاف زن می افتد.
 
قصاب لاف زن با یکدست سیگار و در دست دیگر چاقو گرفته بود و گاو بیچاره را با حالت ایستاده و به شیوه شتر کشتن می خواست سر ببرد.اما پس از فرو کردن چاقو در گردن گاو و فوران خون گاو پا به فرار می گذارد. گاو خونین در حالیکه قصاب و دکتر را پشت سر خود می کشید از کوچه منزل دکتر الصمدی وارد یکی از خیابان های اصلی القاهره پایتخت مصر می شود تا نفس آخر به فرار ادامه می دهد.

الاربعاء 8 أكتوبر 2014
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى