غارت وسایل زندانیان سنی مذهب اعدام شده با عنوان “غنیمت جنگی”
خبرگزاری هرانا –مسئولین زندان رجایی شهر کرج به زندانیان عادی این زندان اجازه دادند بند سابق زندانیان سنی مذهب اعدام شده در هفته گذشته را “غارت” کنند.

مسئولان زندان در پاسخ به اعتراض تنی از زندانیان بازمانده عنوان داشتند این وسایل بازمانده از اعدام شدگان “غنیمت جنگی” است و آنها مختار هستند نسبت به سرنوشت وسایل تصمیم گیری کنند این در حالی است که بر اساس قانون وسایل بازمانده از اعدام شدگان متعلق به ورثه آنان است.

رئیس بند چهار زندان رجایی‌شهر کرج از چند روز پیش درب سالن ده (سالن سابق زندانیان سنی‌مذهب) که پس از انتقال ساکنان آن جهت اجرای حکم اعدام بوسیله دستگاه جوش پلمب شده بود را باز کرده و به زندانیان عادی اجازه داده است به آنجا وارد شوند و اموال بازمانده از اعدام شدگان و منتقل شدگان را به یغما ببرند.

روز جاری پنج زندانی سابق این سالن که از اعدام در امان مانده بودند پس از یک‌هفته از سلول های انفرادی سپاه به بند بازگشتند. زمانی که این زندانیان برای جمع آوری وسایل خود و دوستان اعدام شده‌شان [برای عودت به خانواده‌های آن‌ها] به محل سابق مراجعه می کنند از غارت اموال توسط زندانیان عادی با اجازه و ترغیب رئیس بند آگاه می شوند.

گزارش شده است وقتی این زندانیان علت چنین رفتار فراقانونی را از مسئولین زندان جویا شدند و اعتراض کردند، آقای شجایی رئیس بند چهار به آن‌ها پاسخ داده است: “این وسایل غنیمت جنگی بوده و حق من است هر کاری دوست داشته باشم انجام می دهم.”


الاربعاء 10 غشت 2016
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى