عفو بین الملل: طرحهای تازه در ایران زنان را به «ماشین کودکسازی» تبدیل میکند
رادیو فردا- سازمان عفو بینالملل میگوید قوانین پیشنهادی تازه در مجلس ایران در مورد زنان که قرار است به زودی به رای نمایندگان گذاشته شوند، حقوق آنها را دهها سال عقب میراند و زنان را به «ماشین تولید کودک» تبدیل میکند.سازمان عفو بینالملل، بیستم اسفند ماه، گفت قوانین پیشنهادی تازه در مجلس ایران در مورد زنان که قرار است به زودی در صحن علنی آن به رای گذاشته شوند، حقوق آنها را دهها سال عقب میراند و زنان را به «ماشین تولید کودک» تبدیل میکند.
این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به طرحهایی برای غیرقانونی کردن جلوگیری خودخواسته از باروری و نیز افزایش فشارها برای جلوگیری از استخدام زنان بدون فرزند، از آنها انتقاد کرده است. 
[بیشتر بخوانید: طرح محدود کردن استخدام افراد مجرد در دستور کار مجلس]
انتقادها به طرحی باز میگردند که عنوان آن «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است که در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ مطرح شد.
مجلس ایران قرار است این طرح را به زودی به رای بگذارد.
در این طرح از جمله از ادارههای دولتی و غیردولتی خواسته شده در استخدام نیرو، حق «به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند» باشد و آمده «به کارگیری یا استخدام افراد مجرد» در صورت وجود نداشتن «متقاضیان متاهل واجد شرایط» ممکن شود.
این قوانین و لوایح جدید پس از آن مطرح میشوند که آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار افزایش جمعیت ایران شد. 
خبرگزاری آلمان از حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا، در سازمان عفو بینالملل، نقل کرده است که مقامهای ایرانی با تصویب این قوانین «فرهنگی خطرناک را ترویج میکنند که در آن حقوق کلیدی زنان از آنها سلب شده، و به جای انسانی صاحب حق بنیادین انتخاب در مورد بدن و زندگی خود، به ماشینی برای تولید کودک تبدیل میشوند».
این طرح با اعتراضهایی روبهرو شده است
پیش از این و در آستانه روز جهانی زن در هشتم ماه میلادی مارس، کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران نیز گفته بود طرحهای مجلس، سیاستهای حکومت و «بیانات عمومی» مقامات حکومتی و روحانیون عالیرتبه وابسته به جمهوری اسلامی «فضایی مساعد برای خشونت علیه زنان» ایجاد کردهاند.
این کمپین نیز از قوانینی که به محدود شدن حقوق زنان در تحصیل، اشتغال، بهداشت باروری و مشارکت آنها در عرصۀ عمومی میانجامد، انتقاد کرده بود.

الاربعاء 11 مارس 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى