طبرزدی؛ نتیجه مذاکرات: شکست قطعی خامنه ای


حشمت طبرزدی
زندان گوهر دشت (رجائی شهر) کرجبا مذاکراتی که تا کنون صورت گرفته، کدخدای جهان که اتفاقا دلواپسین همواره سعی کرده اند نشان دهند که نقشی برایش قایل نیستند، موفق شد با هماهنگی کامل و اعمال تحریم های موثر، رژیم حاکم بر ایران را پای میز مذاکره بنشانند و بالاخره بر این حکومت سرکش و خودسر لگام بزند. او را به درون ساز و کار بین المللی بکشاند و برنامه ی هسته ایش را مهار نماید. جمهوری اسلامی پس از 36 سال در برابر قدرتی تمکین نمود که از او به شیطان بزرگ یاد و همواره خود را دشمن و رقیب آن معرفی میکند تا در بین جریان ضد آمریکایی در منطقه، جایگزین جماهیر شوروی پیشین شود. مذاکرات اخیر این سلاح را از رژیم گرفت. خامنه ای مجبور شد رضایت کدخدای جهان و به تعبیر خودش شیطان بزرگ را طلب کند و عملا به رهبری آمریکا در جهان تن بدهد . او پیش تر اعلام کرده بود؛ توافق می بایست یک مرحله ای باشد ، شفاف باشد، تحریم ها یک جا برداشته شود و نیاز حکومت به 190/000 سو اورانیوم غنی شده به رسمیت شناخته شود. ما عملا هیچ یک از این خواسته ها در بیانیه اخیر محقق نشد و در عمل، آب سنگین اراک تغییر کاربران میدهد، فرد و تعطیل میشود، نطنز به شدت محدود میشود، بازرسی های سرزده به شدت افزایش می یابد، برنامه هسته ای رژیم تحت کنترل آمریکا هر گاه اراده کند میتواند تحریم ها را اعاده نماید. این در حالی است که میلیاردها دلار از جیب مردم فقیر و ستمدیده ی ایران برای راه اندازی چنین مراکزی هزینه کردند، دانشمندان هسته ای انها قربانی شدند و مردم را با تحریم های بین المللی روبرو ساختند. اگر چه توقف این هزینه های بی حاصل در هر مرحله ای به سود مردم ایران است و نفع مردم در برابر نفع خامنه ای و دلواپسین قرار دارد، برنامه هسته ای از ایتدا بی راهه بوده است.این مذاکرات البته موجب عمیق تر شدن شکاف در حاکمیت شده و جنگ قدرت بین دلواپسین با سایر جناح های موجود در قدرت را تشدید کرده که به سود مردم ایران خواهد بود .همچنین موجب میشود سطح انتظار ملی برای رسیدن به مطالبات قانونی افزایش پیدا کند و طبقاتی چون کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان ، دانشجویان و مدافعین حقوق بشر و دمکراسی بر شدت اعتراضات و اعتصابات خود بیفزایند . در عین حال، هر اندازه رژیم بیشتر به درون مناسبات بین المللی کشانیده میشود، از قدرت سرکوب بی محابای او کاسته میشود و امکان گسترش مبارزات اجتماعی تقویت میگردد. ما مردم زیر ستم ایران می بایست از وضعیت کنونی به نفع مطالبات اساسی بهره گیری کنیم و بر مبارزات مدنی و دموکراتیک خود بیفزاییم. باید توده ها را حول مبارزات اجتماعی اخیر گرد هم آوریم و عملا نشان دهیم راه رهایی، عدالت، فاه، آزادی و دموکراسی از طریق گسترش مبارزات دموکراتیک است. باید از شرایط کنونی برای اتحاد و متشکل شدن بهره برداری کنیم.
منبع:ایران پرس نیوز

الاحد 5 أبريل 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى