«شکایت ۱۰۰ میلیون دلاری» خبرنگار الجزیره از این رسانه
یک خبرنگار تلویزیونی شبکه الجزیره که در مصر تحت محاکمه قرار دارد، در دادگاهی در کانادا از این موسسه به خاطر اهمال کاری شکایت کرده و صد میلیون دلار غرامت خواسته است.یک خبرنگار تلویزیونی شبکه الجزیره که در مصر تحت محاکمه قرار دارد، در دادگاهی در کانادا از این موسسه به خاطر اهمال کاری شکایت کرده و صد میلیون دلار غرامت خواسته است.
محمد فهمی خبرنگار شبکه الجزیره که به اتهام کمک به گروههای تروریستی در مصر بازداشت شده و بیش از ۴۰۰ روز در زندان به سر برده، در شکایت خود ادعا کرده که عملکرد شبکه الجزیره باعث دستگیری و حبس او شده است. شبکه الجزیره تاکنون در مورد این شکایت قضایی واکنشی نشان نداده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد فهمی و یک خبرنگار دیگر شبکه الجزیره به نام باهر محمد در محاکمه اولیه به جرم «نشر اکاذیب» و «کمک به گروههای تروریستی» که اشاره غیرمستقیم به گروه اخوان المسلمین است، توسط مراجع قضایی مصر به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
پیتر گرسته یکی از همکاران استرالیایی آنها که همزمان با این دو نفر بازداشت و محاکمه شده بود، اوایل سال جاری آزاد و از مصر اخراج شد.
هر سه خبرنگار شبکه الجزیره اتهامات خود را به شدت رد کردهاند. در ماه ژانویه مراجع قضایی مصر دستور محاکمه مجدد را صادر کرده و گفتند که در محاکمه اولیه برخی از موازین قانونی رعایت نشده است.
محمد فهمی که مصری الاصل است، تابعیت کانادایی دارد و پس از بازداشت و محاکمه در قاهره تابعیت مصری خود را ترک کرد.
جوانا جیالاسون وکیل آقای فهمی در یک کنفرانس خبری در شهر قاهره گفت که در شکایت موکل او از مراجع قضایی کانادا خواسته شده که اهمالکاری شبکه الجزیره در مورد این کارمند را بررسی کند.
در این شکایت گفته میشود که شبکه الجزیره به خاطر نقش خود در بازداشت و زندان محمد فهمی، باید صد میلیون دلار بابت لطمههای جسمی به او غرامت بپردازد.
از سال ۲۰۱۳ که ژنرال عبدالفتاح السیسی در مقام فرمانده نیروهای مسلح مصر دولت محمد مرسی را از قدرت برکنار کرد رعایت حقوق بشر در آن کشور مورد انتقادهای فراوانی بوده است.
در جریان سرکوب هواداران حکومت محمد مرسی صدها نفر کشته و هزاران تن از اعضای گروه اخوان المسلمین زندانی شدند.
عبدالفتاح السیسی گفته است که ترجیح میداد خبرنگاران شبکه الجزیره به جای حبس و محاکمه از مصر اخراج میشدند.
منبع:رادیو فردا

الثلاثاء 12 ماي 2015
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه