شيخ علي حاتم: اگر العبادي سياستهاي مالكي را تغيير ندهد وضعيت تغييري نخواهد كرد
تلويزيون التغيير - شيخ علي حاتم سليمان امير عشاير دليم گفت آن‌چه كه نوري المالكي از خود بجاي گذاشته ،  سيستم امنيتي است  كه بر پايه شبه نظاميان بنا شده است و  باعث نفوذ داعش و ايران در عراق شده است.
سليمان در يك موضع گيري به التغيير گفت اگر حيدر العبادي خواست كه ارگانهاي امنيتي و سياسي را اصلاح كند بايد كه دو وزارتخانه‌هاي دفاع و كشور را از شبه نظاميان پاكسازي كند.
شيخ علي حاتم: ما گفته بوديم كه مشكل در راننده قطار نيست بلكه مشكل در ريل قطار است، تماميت سيستم سياسي اشتباه است. سيستم نظامي كه مالكي از خودش بجاي گذاشته است اشتباه است، مالكي چه چيزي به‌جا گذاشته است؟ مالكي وزارت كشور را بجاي گذاشت كه همه‌شان، چه نمايندگانش و چه بخش‌هايش همه‌شان شبه نظامي هستند، در وزارت دفاع نيز سياست ادغام را پيشبرد و شبه نظاميان هستند يعني همان دفتر فرمانده كل برقرار است، همان فرماندهان امنيتي و همان اطلاعات، همه‌شان از حزب مالكي هستند و فكر نمي كنم كه به اين سادگي حل شود، ايران براي مناطق سني نشين برنامه اي دارد كه بايد اجرا شود و در نتيجه هيچ تغييري صورت نمي گيرد مگر اين‌كه العبادي واقعاً بخواهد از اين ريل خارج شود و مسير قطار را درست كند در آن صورت حل خواهد شد.
منبع:ایران اسرار

الجمعة 3 أكتوبر 2014
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى