شكست سفر صالحي به مصر همزمان با برپایی کنفرانس حمایت از ملت عرب الاحواز در قاهره
شكست سفر صالحي به مصر همزمان با  برپایی کنفرانس حمایت از ملت عرب الاحواز در قاهره

همزمان با دیدار اخیر وزیر امور خارجه ایران از قاهره کنفرانس حمایتی از ملت عرب الاحواز توسط  مصریها برگزار شد. در این کنفرانس  اضافه بر  حضور و سخنرانی آقای عماد عبد الغفور مشاور و معاون رئیس جمهور مصر ،دهها تن از روشنفکران و پژوهشگران جهان عرب نیز سخنرانی کردند.

سخنرانان این کنفرانس استانهای خوزستان و بوشهر و هرمزگان را سر زمینهای عربی اشغال شده توسط ایران خواندند و کشورهای عرب را از خطر نفوذ و توسعه طلبی ایرانیها بر حذر کردند. 
بازتاب این کنفرانس در کانالهای تلویزیونی و مطبوعات کشورهای عربی بسیار وسیع .سیع بود.


الاثنين 14 يناير 2013
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه