«سن دختران فراری در ایران به ۱۲ سال رسیده است»
عکس تزئینی است
عکس تزئینی است
رادیو زمانه- یک مقام سازمان بهزیستی ایران میگوید سن دخترانی که از خانه فرار میکنند به ۱۲ سال رسیده است.
حبیبالله مسعودیفرید، معاون امور اجتماعی بهزیستی ایران به روزنامه شهروند گفت در حال حاضر ۴۵۰ دختر فراری که بین ۱۲ تا ۱۳ سال سن دارند در خانههای سلامت نگهداری میشوند.
خانه سلامت به مراکزی در ایران گفته میشود که دختران در معرض آسیب اجتماعی و فاقد حمایتهای خانوادگی و اجتماعی در آنها نگهداری میشوند.
بهگفته مسعودی مشکلات خانوادگی مانند «خشونت و اعتیاد پدر و مادر» از دلایل عمده فرار دختران از خانه است.
این مقام سازمان بهزیستی میگوید که آماری از رقم دختران فراری در ایران ندارد و چند بار هم از پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی خواسته تا این آمار را به بهزیستی اعلام کند اما پلیس از ارائه آمار خودداری میکند.
آمارهای چند سال پیش سازمان بهزیستی نشان میدهد که بیش از سه هزار دختر فراری در ایران وجود دارد، هر چند که بهزیستی میگوید ممکن است تمام دخترانی که از خانه فرار میکنند به مراکز بهزیستی یا نیروی انتظامی مراجعه نکنند و به همین دلیل آمارهایی که در این رابطه ارائه میشود، تنها مربوط به افراد دستگیرشده یا مراجعهکننده به مراکز نیروی انتظامی یا بهزیستی است.
سن زنان روسپی به ۱۵ سال رسیده است
معاون امور اجتماعی بهزیستی همچنین خبر داده که سن زنان روسپی در ایران به ۱۵ سال رسیده است. بهگفته وی شمار این زنان در تهران، خراسان رضوی، فارس و اصفهان بیشتر از سایر شهرهای ایران است.
خردادماه سال جاری نیز دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس ایران در گزارشی اعلام کرد سن روسپیگری در کشور به ۱۵ سال رسیده است. سن روسپیگری در ایران طی دهههای ۵۰ و ۶۰ خورشیدی ۳۰ سال بوده است.
مسعودی آمار زنان روسپی را محرمانه میداند که حتی سازمان بهزیستی نیز آن را در اختیار ندارد.
آمارهای چند سال پیش از وجود بیش از چهار هزار زن روسپی در ایران خبر میدهد.
بهگفته مسعودی، زنان به دلیل «فقر و آسیبهای اجتماعی در خانوادهشان» به روسپیگری روی میآورند.
این مقام سازمان بهزیستی پیشنهاد داده که مراکزی برای خدماتدهی این زنان ایجاد شود تا «اگر زنی به دلیل مسائل مالی میخواهد دست به تنفروشی بزند به این مراکز بیاید.»

الجمعة 13 مارس 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى