سلمان فارسی"امیر داعش وحاکم شهر موصل"دهها خانواده مسیحی را مجبور به ترک زادگاه خود کرد
لندن- هدهد نیوز- رادیکالیزه شدن جنبشهای مختلف در کشورهای عربی نتیجه  حتمی سیاستهای دو گانه ایالات متحده امریکا در برخورد با بحران های خاورمیانه و دخالتهای نامشروع ایران در امور داخلی این کشورهاست .جنبشهایی که تا همین دیروز برابری طلب و خواهان  اصلاحات سیاسی در نظامهای مستبد وخودکامه سوریه وعراق بودند به برکت دخالتهای ایران و سکوت خفت بار امریکا هم اکنون بشدت بسوی ترویج خشونت وبرقراری امارت اسلامی "داعش" پیش می روند.
بیم آن می رود که در آینده ای نه چندان دور خیلی از کشورهای منطقه خاورمیانه  تحت امارت اسلامی "داعش"در آیند و بعنوان شهروندان این امارت به شمار خواهند آمد.
بنابه گزارشهای وارده از شهر موصل عراق دهها خانواده مسیحی  در یک موج جدید مهاجرت اجباری وارد منطقه خودمختار کردستان عراق شدند. این موج مهاجرت از دیروز شنبه در پی پایان مهلت  24 ساعته اسلامگرایان "داعش" شروع شد.این در حالی است که مسیحیان بجای مانده در موصل حق انتخاب یکی از 4 شرط غیر انسانی "داعش" را دارند.
سلمان فارسی"حاکم ونماینده داعش در موصل" به مسیحیان این شهر مهلت 24 ساعته داد تا یکی از4 شرط زیر را انتخاب کنند:
-          مسیحیان موصل به دین اسلام در آیند.
-          یا مبلغ 450 دلار برای هر فرد بعنوان جزیه به دولت اسلامی"داعش بپردازند.
-          یا قبل از پایان مهلت 24 ساعته ممتلکات وخانه وکاشانه را ترک و از مرزهای دولت اسلامی"داعش" خارج شوند.
-          ویا در صورت عدم قبول 3 شرط فوق به مبارزه با سربازان "داعش" تا حد مرگ بپردازند.
گفته می شود که بنابه دستور سلمان فارسی" امیر داعش وحاکم موصل" 
تمام ممتلکات مسیحیان در شهر موصل بعنوان غنیمت جنگی از آن "داعش"خواهد بود.

الاحد 20 يوليوز 2014
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى