سعودی: سوریه زیر آوار است و رژیم این کشور وقت‌کشی می‌کند
عبدالله المعلمی، نماینده پادشاهی عربی سعودی در سازمان ملل متحد روز جمعه 26 ژانویه 2018 رژیم سوریه را به عدم جدیت در مذاکرات مربوط به این کشور متهم کرد.

المعلمی در گفتگو با العربیه و در پاسخ به اظهارت بشار الجعفری، نماینده رژیم سوریه در سازمان ملل گفت:« ما از به کارگیری این روش از سوی سوریه شگفت‌زده نیستیم. آنها می‌خواهد از گفتگو درباره موضوعات اساسی سرباز زنند. این موضوعات، قانون اساسی، انتقال قدرت، ساختار دولت جدید و شکل حکومت جدید سوریه است؛ حکومتی که باید از زیر آوارهای این کشور ویران شده خارج شود.»

او در ادامه افزود: «رژیم سوریه در مذاکرات صلح جدیت نداشت و با وقت‌کشی، نگاه‌ها را از موضوعات حیاتی و اساسی که باید درباره آنها مذاکره کرد، برداشت. رژیم سوریه به طور مستمر موضعی غیرجدی در مذاکره با هیات اپوزیسیون اتخاذ کرد.»

نماینده پادشاهی عربی سعودی در سازمان ملل متحد در ادامه افزود: «باید به بیاوریم که 11 میلیون نفر در داخل و خارج سوریه، از شهرها و روستاهایشان آوارده شده‌اند و 3 میلیون نفر دیگر تحت محاصره قرار گرفته و دارویی به آنها نمی‌رسد. [مردم سوریه] به طور مستمر در حال رنج کشیدن هستند. آیا پاسخی برای این موضوع وجود دارد؟»

المعلمی همچنین گفت: «سازمان ملل و برخی کشورها کمک ارسال می‌کنند. پادشاهی عربی سعودی پیشقراول کشورهای کمک‌کننده است، اما متاسفانه کماکان واکنش‌ها اندک و محدود است.»

او درباره اپوزیسیون سوریه نیز توضیح داد و گفت: «گمان می‌کنم اینک اپوزیسیون سوریه یکصدا است. این هیات در نیویورک، واشنگتن و ژنو حضور داشت و به شکل افتخارآمیزی فعالیت کرد. آنها به شیوه‌ای عاقلانه به طرح موضوع و مذاکره می‌پردازند.» 

منبع: العربیه نت فارسی


السبت 27 يناير 2018
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه