سعد حريري: اسد دارد غرق مي‌شود
 ایران اسرار-سعد حريري رئيس جريان المستقبل و نخست وزير اسبق لبنان تاکيد کرد که دفاع از زمين و حاکميت ملي، در هيچ جا مسئوليت حزب الله نيست. او افزود حزب الله مدت زمان درازي بر روي پيروزي بشار اسد رئيس جمهور  سوريه شرط بسته بود اما اکنون اسد روبروي چشمانشان غرق ميشود .
او عقب نشينيهاي رژيم اسد را نشانگر توطئه اي دانست که ميخواهد سوريه را به تروريستها بسپارد. اشاره حريري به عقب نشينيهاي اخير نيروهاي دولتي سوريه از شهر تدمُر (پاليمرا) و مناطق اطراف آن است.
حريري گفت که حزب الله ميخواهد بشار اسد از ريه لبنان و جان جوانانش نفس بکشد اما اين جوانان شيعه هستند که به طور ويژه هزينه ميدهند چرا که به جنگي برده ميشوند که هيچ هويت ديني، اخلاقي و ملي برايشان ندارد. حريري گفت که سرنوشت داعش تفاوت زيادي با سرنوشت بشار اسد نخواهد داشت چرا که هر دوي آنها با استفاده از ماشين کشتار و ويرانگري حرکت ميکنند و سرنوشت هر دو همسان خواهد بود. ...او نسبت به استفاده از لبنان به عنوان سپري براي بقاي نظام اسد و خط دفاعي براي طرح ايران در سواحل مديترانه هشدار دارد زيرا به گفته او چنين رفتاري لبنان را گرفتار بحراني بي پايان خواهد کرد. حسن نصرالله دبيرکل حزب الله لبنان روز يکشنبه گذشته
  در سخناني با تاکيد بر جنگ نيروهاي حزب الله در بسياري از مناطق سوريه در کنار نيروهاي اسد گفت در صورت نياز اين حضور افزايش خواهد يافت. ...

الثلاثاء 26 ماي 2015
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه