سالانه حدود ۱۰ هزار کارگر بر اثر حوادث یا بیماریهای ناشی از کار در ایران کشته میشوند
رادیو زمانه،تازه ترین گزارش وزارت کار نشان میدهد که سالانه ۱۴۰۰ کارگر، مسقیماً بر اثر حوادث فیزیکی ناشی از کار جان خود را از دست میدهند.
حدود نیمی از آمار مرگهای ناشی از حوادث حین کار مربوط به مشاغل ساختمانی است
خبرگزاری مهر به نقل از حسن هفدهتن، معاون روابط کار وزارتخانه کار و تأمین اجتماعی گزارش داد که علاوه بر این ۱۴۰۰ کارگر، آمار مرگهای ناشی از بیماریهای شغلی نیز در حدود ۸۴۰۰ تن یعنی شش برابر حوادث فیزیکی حین کار است.
بنابر این گزارش، حدود نیمی از آمار مرگهای ناشی از حوادث شغلی مربوط به مشاغل ساختمانی است.
با این وجود معاون وزارت کار با محاسبه خسارت اقتصادی ناشی از کشتهشدن کارگران در ایران گفته «سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان به علت مرگ نیروی کار در اثر حوادث ناشی از کار به کشور تحمیل میشود که این موضوع به علت غفلت ما در برنامهریزی و پیشگیری از این حوادث است.»
حسن هفدهتن گفت که در حال حاضر ارزیابی و مدیریت و پیشگیری از واحدهای تولیدی و صنفی مقدور نیست و با بازرس های فعلی، اگر از هر واحد تولیدی و صنفی برای رعایت بهداشت و ایمنی کار بازرسی شود، به شش سال و نیم زمان نیاز است.
این در حالی است که پیشتر وزارت کار اعلام کرده بود که جهت افزایش ضریب ایمنی در کارگاهها و محیطهای کاری طرح «بازرسیهای درون کارگاهی» را به اجرا میگذارد.

السبت 2 ماي 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى