زندانی فلسطینی در پی ۵۵ روز اعتصاب غذا از «بازداشت اداری» اسرائیل آزاد شد
زندانی فلسطینی در پی ۵۵ روز اعتصاب غذا از «بازداشت اداری» اسرائیل آزاد شد
رادیو زمانه- اسرائیل، یک زندانی فلسطینی را پس از ۵۵ روز اعتصاب غذا آزاد کرد. خضر عدنان در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده و اعلام کرده بود تا زمانی که اسرائیل وی را آزاد و یا تفهیم اتهام نکند به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
خضر عدنان، یکی از فرماندهان ارشد جنبش جهاد اسلامی است که مقامات امنیتی اسرائیل یک سال پیش او را اسرائیل بازداشت کردند.
بازداشت او بر اساس «بازداشتهای اداری» دولت اسرائیل صورت گرفت. بازداشت اداری به مقامات دولت اسرائیل اجازه میدهد فلسطینیان را بدون کیفرخواست و تفهیم اتهام یا برگزاری محاکمه تا شش ماه زندانی کنند. همچنین بر اساس این شکل از بازداشتها دوران حبس زندانیان فلسطینی برای مدت زمانی نامحدود قابل تمدید است. اسرائیل بازداشت اداری را ابزاری مهم علیه شبهنظامیان فلسطینی، به خصوص اعضای جهاد اسلامی میداند.
آزادی او به طور کاملاً محرمانه و تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گرفت. حتی خانواده او نیز از آزادیاش بیاطلاع بودند.
عدنان سه سال پیش نیز در اقدامی مشابه به مدت ۶۷ روز دست به اعتصاب غذا زده بود، اعتصابی که در آن زمان منجر به آزادی او شد.
دفتر سیاسی حماس نیز در بیانیهای آزادی خضر عدنان را به ملت فلسطین تبریک گفت.

الاحد 12 يوليوز 2015
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه