زنان جوان سوئدی زندگی در شهرهای بزرگ را بیشتر از مردان می پسندند
هدهد نیوز- ​بنابه گزارش مرکز آمار سوئد، در پنجاه کمون از کمونهای این کشور تعداد زنان از مردان بیشتر شده است. از سال ۲۰۱۵ تعداد مردان در سوئد بیشتر از زنان است. اما اکنون نزدیک به ۵۰ کمون زنان اکثریت جمعیت را پیدا کرده‌اند.
به گفته بخش فارسی رادیو سوئد تعداد زنان به‌ویژه در حاشیه شهرهای بزرگ و شهرهای دانشگاهی از تعداد مردان بیشتراست اما برخی کمون‌های کوچک مانند سیمریسهامن نیز همین وضعیت را دارند.
در مجموع ۵۰٫۲ درصد جمعیت سوئد را مردان و ۴۹٫۸ درصد زنان تشکیل می‌دهند. این برتری عددی در ۲۳۸ کمون کشور هم دیده می‌شود. در ۵۱ کمون نیز تعداد زنان بیشتر از مردان است.
بینیام کیدانه از مرکز آمار سوئد: زنان جوان بیشتر از مردان مایل به اقامت در شهرهای بزرگ هستند و تمایل به تحصیل در دانشگاه‌ها در میان آنان بیشتر است.
تفاوت چشمگیری که این کمون‌های با یکدیگر دارند در میزان جمعیت نیز دید می‌شود. بیشتر کمون‌هایی که جمعیت زنانشان بزرگتر است، درمجموع جمعیت بیشتری نیز دارند. همینطور تعداد مدارس و دانشگاه‌ها در کمون‌هایی که زنان بیشتری دارند نیز بیشتر است.
بینیام کیدانه از مرکز آمار سوئد معتقد است که این دو فاکتور در جذب زنان به این کمون‌ها موثر بوده‌است. او می‌گوید: زنان جوان بیشتر از مردان مایل به اقامت در شهرهای بزرگ هستند و تمایل به تحصیل در دانشگاه‌ها در میان آنان بیشتر است.
کاتارینا لیندستروم، مدیر ارتباطات کمون کارلستاد: این مساله اهمیت زیادی ندارد و اختلاف آن قدر جزیی ست که نیازی به تغییر برنامه‌ریزی کلان در این شهرها نیست.
یکی از این شهرها کارلستاد است. کاتارینا لیندستروم، مدیر ارتباطات این کمون معتقد است که این مساله اهمیت زیادی ندارد و اختلاف آن قدر جزیی ست که نیازی به تغییر برنامه‌ریزی کلان در این شهرها نیست.

السبت 1 أبريل 2017
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى