زنان افغانستان سهم بسیار اندکی در رسانه ها دارند


ایوبی: مشارکت زنان در رسانه ها خیلی اندک استفعالین رسانه یی زن در افغانستان می گویند که چالش های متعدد در محیط کاری و اجتماعی موجب نگرانی آنان شده و حکومت باید به گونه واقعی از آنان حمایت کند.

گسترش دامنه ناامنی ها، عدم دسترسی به اطلاعات، امتیازات اندک، عدم مصئونیت شغلی، نبود محیط کاری مناسب، برخورد های سلیقوی، تبعیض و افکار زن ستیزانه از مشکلات عمده یی اند که شماری از فعالین رسانه یی زن در افغانستان از آن شکایت دارند.

این فعالان رسانه یی که روز شنبه از اکثریت ولایت ها به شمول پایتخت در یک نشستی که از سوی شبکه خبرنگاران زن در کابل برگزار شده است گرد هم آمده می گویند که عدم حمایت لازم در محیط کاری و اجتماعی سبب محدود شدن استعداد ها و صلاحیت های آنان شده است.

نجیبه ایوبی معاون اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در این نشست گفت که با وجود دستآرود های سیزده سال گذشته در عرصه های مختلف هنوز هم مشارکت زنان در رسانه ها خیلی اندک است.

وی گفت:

"واقعاً که رسانه های ما بسیار مردانه است، فلم ها، سریال ها و برنامه های که در افغانستان ساخته می شوند، برنامه های تلویزیونی و رادیویی که ساخته می شوند در آن مرد را منحیث شخصیت نشان می دهند ولی زن را منحیث یک فرد معمولی جامعه که این تأثیرات خودش را می گذارد، ما میدانیم که جامعه از رسانه ها الگو می گیرد، حضور زنان در مدیریت رسانه ها بخصوص در مدیریت محتوای رسانه ها بسیار مهم است."

خانم ایوبی به مشارکت کم رنگ زنان در پُست های مدیریتی در رسانه ها اشاره کرده می گوید، هم اکنون 10 درصد رسانه های غیر دولتی از سوی زنان در کشور مدیریت می شوند.

این در حالیست که پیش از این اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان یا نی، آمار خبرنگاران زن در کشور را بیش از 30 درصد تخمین کرده و گفته است که بیشتر این خبرنگاران با رسانه های تصویری و رادیو ها و برخی از آنان نیز با رسانه های چاپی همکاری دارند.


نجیبه ایوبی معاون اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان
نجیبه ایوبی معاون اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان
 

طیبه نوری که در این نشست به نماینده گی از خبرنگاران زن ولایت کندهار صحبت می کرد گفت که شمار زیادی از زنان خبرنگار در این ولایت به دلیل محدودیت ها یا به مشاغل دیگر می پردازند و یا خانه نشین می شوند.

وی افزود:

" تهدید از طریق تلیفون را خو یک طرف بمان که حتی برای یک خبرنگار در مسیر راه دفتر تا خانه اش مستقیماً اخطار داده می شود و تهدید می شود، برایش گفته می شود که در خانه بنشین، یا ترا میکشیم و یا در رویت تیزاب می اندازیم . امتیازات ما خیلی کم است، زنان خبرنگاری را هم داریم که حتی ترانسپورت هم ندارند. با خبرنگاران زن در زون جنوب از سوی ارگان های دولتی، روسای دفتر شان و حتی کارمندان دفتر برخورد دوگانه صورت می گیرد."

با این همه سعیده مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که این وزارت برنامه های اصلاحی را برای بهبود کار رسانه یی عملی خواهد کرد.

وی گفت:

" زن باید در رأس رسانه باشد، باید مدیر رسانه باشد، بنابرین ما حضور سمبولیک ، نمادین و زیبا آفرینی را برای زن ها در رسانه ها نمی خواهیم. خوشبختانه که در شش ماه وزارت موفق شده که شش کمیسیون را برای بهبود کار رسانه ها بسازد که این یک دستآورد بسیار کلان است."

خانم مصطفوی می گوید، پس از این وزارت اطلاعات و فرهنگ از طریق کمیسیون رسانه های همگانی، بررسی تخلفات رسانه یی، دسترسی به اطلاعات، جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران، کود های اخلاقی، تدوین مقررات و پالیسی ها اصلاحات اساسی را در کار های رسانه ها به میان خواهد آورد.

در عین حال شماری از نهاد های دفاع از حقوق خبرنگاران از حکومت می خواهند که باید با عاملین خشونت علیه ژورنالستان بخصوص خبرنگاران زن درکشوربرخورد قانونی صورت گیرد.

منبع:رادیو آزادی افغانستان،گزارش: ویدا بره کیالسبت 5 مارس 2016
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى