رژیم تهران با اعدام 68 تن به استقبال ماه رمضان می رود
بنابه گزارش ایران پرس نیوز،با نزدیک شدن به ماه رمضان و توقف اجرای حکم اعدام در این ماه روند اجرای حکم اعدام در زندان های ایران افزایش پیدا کرده است، بطوری که طی ۵ روز گذشته، دستکم ۶۸ نفر در نقاط مختلف ایران اعدام شدهاند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از روز ۱۷ خرداد ماه جاری تا امروز، مجازات مرگ در رابطه با ۶۸ نفر از جمله ۱ زن در زندانهای مختلف ایران و در ملاعام اعمال شده است.
وب سایت نفس در قفس با انتشار این آمار اعلام داشته که در طی این پنج اعلام کرده که در طی این مدت ۴۹ متهم به حمل و نقل و یا خرید و فروش مواد مخدر به دار آویخته شده و ۴ تن نیز به اتهام تجاوز در ملاعام اعدام شدهاند.
طیق این گزارش ، ۲ تن از این افراد در روز ۱۹ خرداد ماه در شهربابک از توابع استان کرمان، ۱ تن دیگر در همان روز در شیراز و نفر سوم نیز روز ۲۱ خرداد ماه در شهر فسا و در مقابل دیدگان مردم به دار آویخته شدهاند.
الباقی زندانیان اعدام شده در این مدت به قتل عمد متهم بودهاند.
این شتاب فزایندهی اجرای احکام مرگ در حالی است که رسانههای دولتی تنها ۲۷ مورد از این اعدامها را گزارش کردهاند و موارد دیگر توسط رسانههای مستقل حقوق بشری افشا شده است.
در روز ۱۹ خرداد ماه باشگاه خبرنگاران جوان خبر از اعدام زنی ۳۲ ساله به اتهام قتل داد اما به محل اجرای این حکم اشارهای نکرد.
در این میان ۱۶ تن فقط در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شدهاند و بنا به گزارشهای منتشره دهها زندانی دیگر در سلولهای انفرادی در انتظار چوبهی دار به سر میبرند.
همچنین کمتر از ۲ هفته پس از آنکه رییس دادگستری استان هرمزگان ماندن زندانیان محکوم به اعدام را در زندان «ناصحیح» دانسته و خبر از تعیین تکلیف این محکومین تا پایان نیمهی اول امسال داده بود، ۸ زندانی در روز ۱۸ خرداد ماه در زندان بندرعباس به طنابهای دار سپرده شدند.
افزایش بیسابقهی اجرای احکام اعدام در ایران نگرانی محافل حقوق بشری را دامن زده و انتقادات شدیدی را به همراه داشته است.

السبت 13 يونيو 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى