رویترز: مذاکره قدرتهای جهانی برای صدور قطعنامه شورای امنیت در مورد ایران
رادیو فردا- به گزارش خبرگزاری رویترز قدرتهای جهانی طرف گفتوگو با ایران، مذاکراتی را آغاز کردهاند که محور آن صدور قطعنامهای در شورای امنیت برای رفع تحریمها علیه تهران، در صورت رسیدن به توافق اتمی است.به گزارش خبرگزاری رویترز قدرتهای جهانی طرف گفتوگو با ایران، مذاکراتی را آغاز کردهاند که محور آن صدور قطعنامهای در شورای امنیت برای رفع تحریمها علیه تهران، در صورت رسیدن به توافق اتمی است.
این خبرگزاری میگوید چنین اقدامی میتواند کار اخلال در رسیدن به توافق را برای کنگره ایالات متحده سختتر کند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که در ادامه واکنشها به نامه ۴۷ سناتور جمهوریخواه آمریکایی به رهبران ایران، فرانک والتر اشتاينماير، وزير خارجه آلمان، روز ۲۱ اسفند به جمع منتقدین آن پیوست و اين اقدام را غیر مفید توصیف کرد.
آلمان از جمله کشورهای موسوم به گروه ۵+۱ است که از ۵ عضو دائم شورای امنیت؛ چین، آمریکا، روسیه، بریتانیا و فرانسه و نیز خود آن کشور تشکیل شده است.
پیش از این  ۴۷ سناتور جمهوریخواه آمریکایی در نامهای سرگشاده به رهبران ايران هشدار داده بودند که هرگونه توافق هستهای با دولت در واشینگتن، بدون نظر موافق کنگره، پس از رياست جمهوری باراک اوباما، دوام نخواهد يافت.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، کسی که دیدارها و گفتوگوهای مستقیمی با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دارد از دیگر منتقدان نامه سناتورها است. او یک روز پیش از همتای آلمانی خود، در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، گفته بود کنگره اختیار تغییر توافق احتمالی میان دولت آمریکا با ایران را نخواهد داشت.
از سوی دیگر جمهوریخواهان امضاءکننده نامه و برخی دیگر چهرههای سرشناس این حزب از آن دفاع کردهاند. گروهی از مخالفان مذاکرات فعلی میگویند توافق احتمالی همچنان میتواند راه دسترسی به سلاح هستهای را برای ایران باز بگذارد. 
از میان هشت قطعنامه شورای امنیت، چهار مورد از آنها تحریمهایی را علیه ایران به اجرا گذاشته است؛ علاوه بر تحریمهای اتمی، منع خرید و فروش فناوری هستهای و نظیر اینها ایران با تحریمهای بینالمللی در مورد خرید تسلیحات نظامی نیز روبهرو است.
خبرگزاری رویترز از قول مقامهای رسمی غرب میگوید آنها در حال گفتوگو بر سر مورادیاند که در برگیرنده پیشنویس قطعنامهایست در شورای امنیت سازمان ملل متحد، که آغازگر رفع تحریمهای سازمان ملل خواهد بود.
یک مقام رسمی که نامی از او برده نشده، گفته است «اگر توافق اتمی شکل گیرد، واین خود یک "اگر" بزرگ است، ما میخواهیم فورا به موضوع تحریمهای سازمان ملل بپردازیم».
همین خبرگزاری از قول یک مقام ارشد آمریکایی نیز نقل کرده است که چنین گفتوگوهایی در جریان است.
مقامهای رسمی گفتهاند چنین قطعنامه احتمالی -در صورت فرجام مذاکرات با ایران- میتواند از هرگونه توافق اتمی، در مقابل اقدام احتمالی کنگره ایالات متحده، محافظت کند.
با این همه مشخص نیست چه زمانی و با چه سرعتی این تحریمها برداشته خواهند شد؛ از جمله هنوز این پرسش مطرح است که چنین قطعنامهای اگر طرفها تا پایان ماه مارس به یک توافق سیاسی برسند، ممکن خواهد بود، یا تا زمان رسیدن به توافق جامع احتمالی در پایان ماه ژوئن به تعویق خواهد افتاد.
ایران و مقامهای کشورهای عضو گروه ۵+۱ هفته آینده در لوزان سوئیس به گفتوگوهای خود ادامه میدهند.

منبع خبر


الجمعة 13 مارس 2015
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى